Dokumenta i propisi

Javna rasprava o Nacrtu zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti | Preuzmite dokument

Radna grupa za izradu Nacrta zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, koju je rešenjem formirao ministar kulture i informisanja, izradila je radnu verziju prethodno navedenog akta.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti sprovodi se od 31. decembra 2018. godine  do 29. januara 2019. godine, a po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge, i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: zakonarhivi@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3, sa naznakom „Za Nacrt zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti”.

 

Prethodna 1 2 Sledeća

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic