Međunarodna dokumenta

MEĐUNARODNE KONVENCIJE

Potvrđene međunarodne konvencije:

Savet Evrope

 1. Evropska konvencija o kulturi (Pariz, 1954);
 2. Konvencija o zaštiti evropskog arhitektonskog blaga (Granada, 1985);
 3. Evropska konvencija o prekograničnoj televiziji (Strazbur, 1989);
 4. Evropska konvencija o zaštiti arheološkog nasleđa (Valeta, 1992);
 5. Evropska konvencija o kinematografskoj koprodukciji (Strazbur, 1992);
 6. Okvirna konvencija Saveta Evrope o vrednosti kultunog nasleđa za društvo (Faro, 2005);
 7. Evropska konvencija o zaštiti audiovizuelnog nasleđa, (Strazbur, 2001).

 

UNESKO

 1. Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (Hag, 1954);
 2. Konvencija o merama za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara (Pariz, 1970);
 3. Konvencija o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine (Pariz, 1972);
 4. Zakon o ratifikaciji Protokola uz sporazum o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera;
 5. Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa (Pariz, 2003);
 6. Konvencija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (Pariz, 2005).
 7. Zakon o potvrđivanju Konvencije o kinematografskoj koprodukciji (revidirana)

 

Međunarodne konvencije kojima treba pristupiti:

 1. Konvencija o ukradenim ili ilegalno izvezenim predmetima od kulturnog značaja UNIDROIT,(Rim, 1995);
 2. Konvencija o zaštiti podvodnog kulturnog nasleđa, (Pariz, 2001);

 

 
 

POTPISANI BILATERALNI UGOVORI U OBLASTI KULTURE  

 

1. Sporazum između Vlade R. Srbije i Vlade R. AZERBEJDŽANA o saradnji u oblasti kulture. Potpisan  2011.g. Na snazi.

2. Sporazum o naučnoj,  prosvetnoj i kulturnoj saradnji između SFRJ i NSR ALBANIJE.  Potpisan 1988.g. Na snazi.

3. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade DNR ALŽIRA. Potpisan 1964.g. Na snazi

4. Sporazum o kulturnoj saradnji između SIV  Skupštine SFRJ i Vlade R. ARGENTINE. Potpisan 1987.g. Na snazi.

5. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade AUSTRALIJE. Potpisan 1976.g. Na snazi.

6. Sporazum o saradnji na području kulture, nauke i prosvete između SFRJ i REPUBLIKE AUSTRIJE.  Potpisan 1972.g. Na snazi.

7. Sporazum o kulturnoj saradnji između FNRJ i KRALJEVINE BELGIJE. Potpisan 1957.g. Na snazi.

8. Sporazum o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i sporta između Savezne vlade SRJ i Vlade R. BELORUSIJE. Potpisan 1996.g. Na snazi. Program saradnje u oblasti kulture i umetnosti između Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije i Ministarstva kulture R. BELORUSIJE za period 2012-2017. god.  Potpisan 2012. g. Memorandum između Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije i Ministarstva informacija R. BELORUSIJE o saradnji u oblasti informisanja i izdavaštva. Potpisan 2013.g.

9. Sporazum između Vlade R. Srbije i Saveta ministara BOSNE I HERCEGOVINE u oblasti kulture, obrazovanja i sporta. Potpisan 2010.g. Na snazi.  Memorandum o kulturnoj saradnji Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije i Ministarstva prosvjete i kulture REPUBLIKE SRPSKE.  Potpisan 2014.g. Na snazi.

10. Kulturna konvencija između FNRJ i SJEDINJENIH DRŽAVA BRAZILA. Potpisana 1962.g.Na snazi.

11. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade FNRJ i Vlade NR BUGARSKE. Potpisan 1956.g. Na snazi.

12. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva VELIKE BRITANIJE o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Potpisan 2002.g. Na snazi.

13. Sporazum o saradnji u oblasti nauke i kulture između FNRJ i KRALJEVINE GRČKE. Potpisan 1959.g. Na snazi. Program saradnje između Savezne vlade SRJ i Vlade R Grčke u oblasti obrazovanja i kulture za 2002, 2003. i 2004.g. Program se primenjuje do potpisivanja novog.

14. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE ESTONIJE o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta. Potpisan 2002. g Na snazi.

15. Sporazum o kulturnoj, prosvetnoj i naučnoj saradnji između Savezne vlade SRJ i Vlade DRŽAVE IZRAELA. Potpisan 1998.g. Na snazi.

16. Sporazum o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i sporta između Savezne vlade SRJ i Vlade R. INDIJE.  Potpisan 2002.g.  Na snazi.

17. Sporazum o kulturnoj saradnji između FNRJ i REPUBLIKE INDONEZIJE. Potpisan 1959.g. Na snazi.

18. Konvencija o saradnji na polju prosvete, nauke i kulture između Vlade FNRJ i Vlade REPUBLIKE IRAKA.  Potpisan 1959.g. Na snazi.

19. Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade CARSTVA IRAN o saradnji na polju prosvete, nauke i kulture. Potpisan 1963.g. Na snazi.

20. Kulturni sporazum između Vlade FNRJ i Vlade R. ITALIJE.  Potpisan 1960.g. Na snazi. 

21. Sporazum o kulturnoj saradnji između SFRJ i JAPANA.  Potpisan 1968.g. Na snazi.

22. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE JERMENIJE o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta. Potpisan 2001.g. Na snazi.

23. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade HAŠEMITSKE KRALJEVINE JORDANA. Potpisan 1977.g. Na snazi.

24. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade FNRJ i Vlade NR KINE.  Potpisan 1957.g. Na snazi.  Program saradnje u oblasti kulture i umetnosti između Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije i Ministarstva kulture NR KINE za period 2013-2016. god. Potpisan  2013.g. Protokol o saradnji u oblasti prevodilaštva između MKI Srbije i Državna uprave za štampu, izdavaštvo,  radio, film, i televiziju NR Kine. Potpisan 19.feb. 2014.

25. Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade REPUBLIKE KIPRA o prosvetnoj, naučnoj, kulturnoj i tehničkoj saradnji.  Potpisan 1969.g. Na snazi. Program saradnje u oblasti obrazovanja i kulture između Vlade R Srbije i Vlade R KIPRA za 2010, 2011. i 2012.g. Potpisan  2010.g. Program se primenjuje do potpisivanja novog.

26. Sporazum između Saveta ministara SCG i Vlade REPUBLIKE KOREJE o saradnji u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja. Potpisan 2006.g. Na snazi.

27. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade NDR KOREJE. Potpisan 1974.g. Na snazi.

28. Konvencije o saradnji na polju prosvete, nauke i kulture između Vlade FNRJ i Vlade REPUBLIKE KUBE. Potpisana 1960.g. Na snazi. 

Program saradnje u oblasti obrazovanja i kulture za period od 1998. do 2000. g. Potpisan 1998.g. Na predlog naše strane produžen do potpisivanja novog.

29. Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade DRŽAVE KUVAJT o saradnji na polju prosvete, nauke i kulture. Potpisan 1964.g. Na snazi.

30. Sporazum između Vlade R. Srbije i Vlade Narodne Demokratske REPUBLIKE LAOS o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja. Potpisan 2013.g. Na snazi.

31. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade FNRJ i Vlade LIBANSKE REPUBLIKE. Potpisan 1961.g. Na snazi

32. Sporazum između Saveta ministara SCG i Vlade R LITVANIJE o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Potpisan 2003. g. Na snazi.

33. Sporazum o kulturnoj saradnji između SFRJ i VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURG. Potpisan 1973.g. Na snazi.

34. Sporazum između Saveta ministara SCG i R MAĐARSKE u oblasti nauke, kulture, omladine i sporta. Potpisan 2006.g. Na snazi.

35. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade R MAKEDONIJE o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i sporta. Potpisan 1997.g. Na snazi. Program saradnje iz oblasti kulture i umetnosti između Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Makedonije za period 2012 - 2014. godine. Potpisan 2012. g.

36. Sporazum o saradnji u oblasti kulture, visokog obrazovanja, naučnog istraživanja, prosvete, stručnog usavršavanja, komunikacija, omladine i sporta između Vlade Republike Srbije i Vlade KRALJEVINE MAROKO.  Potpisan  2010. g. Na snazi.   

37. Ugovor o kulturnoj razmeni između FNRJ i UJEDINJENIH MEKSIČKIH DRAŽAVA.  Potpisan 1960.g. Na snazi.

38. Sporazum između Saveta ministara SCG i Vlade REPUBLIKE MOLDAVIJE o saradnji u oblasti obrazovanja i kulture. Potpisan 2005.g. Na snazi.

39. Sporazum o kulturnoj i naučnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade SR NEMAČKE. Potpisan 1969.g. Na snazi.

40. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade REPUBLIKE PERUA. Potpisan 1980.g. Na snazi.

41. Sporazum između Vlade R. Srbije i Vlade R. POLJSKE o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke. Potpisan 2013.g. Na snazi. Program kulturno-prosvetne saradnje za 2002-2005.g. Potpisan 2003.g. Program se primenjuje do potpisivanja novog.

42. Sporazum o kulturnoj saradnji između SFRJ i PORTUGALSKE REPUBLIKE. Potpisan 1975.g. Na snazi.

43. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade FNRJ i Vlade RUMUNSKE NARODNE REPUBLIKE. Potpisan 1956.g. Na snazi. Program kulturno-prosvetne saradnje za 1998-2000.g. Potpisan je1998.g. Program se primenjuje do potpisivanja novog.

44. Sporazum između Savezne Vlade SRJ i Vlade RUSKE FEDERACIJE o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i sporta. Potpisan 1995.g. Na snazi. Program saradnje u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, sporta i omladinske politike između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije za period 2012-2015.god. Potpisan 2012. g. 

45. Sporazum o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara između Vlade SCG i Vlade SAD. Potpisan 2004.g. Na snazi.

46. Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta između Savezne vlade SRJ i Vlade SLOVAČKE REPUBLIKE. Potpisan 1996.g. Na snazi.

47. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE. Potpisan 1974.g. Na snazi. Program kulturne saradnje za period 2002-2004.g. Program se primenjuje do potpisivanja novog.

48. Sporazum između Vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE SLOVENIJE o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja. Potpisan 2001.g. Na snazi. Program kulturno-prosvetne saradnje za 2002-2005.g. Na predlog slovenačke strane važnost produžena do potpisivanja novog. 

49. Kulturna konvencija između Vlade FNRJ i Vlade REPUBLIKE TUNIS. Potpisana 1962.g. Na snazi. Program saradnje između Vlade R. Srbije i Vlade TUNISKE REPUBLIKE u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta za 2014, 2015. i 2016. god. Potpisan 2014.g.  

50. Sporazum između Savezne Vlade SRJ i REPUBLIKE TURSKE o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Potpisan 2002.g. Na snazi.

51. Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta između Savezne vlade SRJ i Kabineta ministara UKRAJINE. Potpisan 1996.g. Na snazi. Program saradnje u oblasti kulture između Ministarstva kulture i  informisanja R. Srbije i Ministarstva kulture UKRAJINE. Potpisan  2013.g. 

52. Sporazum o saradnji između SFRJ i REPUBLIKE FINSKE na polju kulture, nauke i srodnim poljima. Potpisan 1973.g. Na snazi.

53. Kulturni sporazum između Vlade SFRJ i Vlade FRANCUSKE.   Potpisan 1964.g. Na snazi.

54. Sporazum o kulturnoj saradnji između SFRJ i KRALJEVINE HOLANDIJE. Potpisan 1966.g. Na snazi.

55. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE HRVATSKE o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja.  Potpisan 2002.g. Na snazi.

56. Sporazum o saradnji u oblasti kulture između Vlade R Srbije i Vlade CRNE GORE. Potpisan 2008.g. Na snazi.

57. Konvencija o kulturnoj saradnji između FNRJ i REPUBLIKE ČIL. Potpisana 1958.g. Na snazi.  

58. Sporazum o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke između Saveta ministara SCG i Vlade KRALJEVINE ŠPANIJE. Potpisan 2003.g. Na snazi.

59. Sporazum o saradnji između SFRJ i Republike Šri Lanke u oblasti prosvete i kulture. Potpisan 1979. Na snazi

60. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke. Potpisan 24. oktobra 2013. godine. Na snazi.

61. MEMORANDUM O RAZUMEVANJU između DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE u R. Srbiji i Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije i Narodne biblioteke Srbije. Potpisan 14. jula 2014. godine. Na snazi.

62. SPORAZUM između EVROPSKE UNIJE i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u „Kreativnoj Evropi“: program Unije za kulturni i kreativni sektor. Potpisan 19. juna 2014. godine. Na snazi.

63. Program o saradnji između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Makedonije za period 2015 – 2019. godine. Potpisan u Skoplju, 16. februara 2015.  godine.

64. Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Republike Portugala u oblasti obrazovanja, nauke, tehnologije, kulture, sporta i omladine. Potpisan u Beogradu, 18.  marta 2015. godine.

65.Program saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske za period od 2015. do 2017. godine potpisan 1. jula 2015.

66. Program kulturne saradnje između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Albanije za period 2017-2021. Potpisan 22. februara 2017.godine. Na snazi.

67. Program saradnje u oblasti kulture između Vlade R. Srbije i Vlade DNR Alžira za 2016, 2017. i 2018. godinu. Potpisan 17. maja 2016. godine. Na snazi.

68. Program u oblasti kulture, nauke i obrazovanja između Republike Srbije i Republike Austrije za period 2015-2019. godine. Potpisan 12. maja 2015. godine. Na snazi.

69. Memorandum o razumevanju u oblasti kulture između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture i sporta Republike Grčke, za period 2017-2021. godine. Potpisan 13. jula 2017. godine. Na snazi.

70. Program saradnje u oblasti kulture, nauke, obrazovanja, omladine i sporta između Vlade R. Srbije i Vlade Islamske R. Iran za period 2016-2019. Potpisan 24. oktobra. 2016. godine. Na snazi.

71. Sporazum o saradnji u oblasti kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar. Potpisan  7. novembra 2016. godine. Na snazi.

72. Program saradnje u oblasti kulture i umetnosti između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Narodne Republike Kine potpisan je za period 2017-2020. godine. Potpisan 18. juna 2016. g. Na snazi.

73. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara. Potpisan 2014. godine. Na snazi.

74. Memorandum o razumevanju između Kancelarije za informisanje Državnog saveta Narodne Republike Kine i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije o razmeni i saradnji na prijateljskoj osnovi. Potpisan juna 2016. Na snazi.

75. Memorandum o razumevanju između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Državne uprave za kulturno nasleđe NR Kine o razmenama i saradnji u oblasti kulturnog nasleđa. Potpisan 23. maja 2017. godine. Na snazi.

76. Program saradnje u oblasti kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt za period od 2017-2019. godine. Potpisan juna 2017. Na snazi.

77. Program saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i kulture između Vlade  Republike Srbije i Vlade Mađarske za period od 2018. do 2020. godine. Potpisan  9. februara 2018. godine. Na snazi.

78. Program o saradnji između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Makedonije za period 2015-2019. godine. Potpisan 2015. godine. Na snazi.

79.Program između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti kulture, viskog obrazovanja, naučnog istraživanja, obrazovanja, komunikacija, medija, omladine i sport za 2018., 2019. i 2020. godinu. Potpisano 14. maja 2018. Na snazi.

80. Memorandum o saradnji između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske za period 2017- 2021. godine. Potpisano 2017. godine. Na snazi.

81. Program saradnje između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Slovenije za period 2017-2021. godine. Potpisan 24. oktobra 2016. godine. Na snazi.

82. Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji na realizaciji restauracije Parnog kupatila Braće Krsmanović u Beogradu. Potpisan 09. oktobra 2017. godine. Na snazi.

83. Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji na realizaciji restauracije Bajrakli džamije u Beogradu. Potpisan 09. oktobra 2017. godine. Na snazi.

 

 

Lista konvencija:


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic