Organizaciona struktura

 

Na snazi je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu kulture i informisanja br. 110-00-57/2016-07 od 25. februara 2016.god. koji je stupio na snagu 23. marta 2016. na osnovu Zaključka Vlade 05 br. 110-3024/2016 od 17. marta 2016.

Unutrašnje uređenje Ministarstva

U Ministarstvu se obrazuju sledeće osnovne unutrašnje jedinice::

  • Sektor za kulturno nasleđe
  • Sektor za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije
  • Sektor za informisanje i medije
  • Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture
  • Sektor za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti
  • Sektor za ekonomsko-finansijske poslove

U Ministarstvu se kao posebne unutrašnje jedinice obrazuju:

U Ministarstvu se kao uža unutrašnja jedinica izvan sastava sektora i Sekretarijata Ministarstva obrazuje:

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic