Pomoćnici ministra


Asja Drača Muntean | Pomoćnik za međunarodnu saradnju

Rođena 1978. godine u Beogradu. Završila je V beogradsku gimnaziju i diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Odsek za istoriju umetnosti. Trenutno završava Master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu – Međunarodna politika: Studije mira.

Od 2004. godine je zaposlena u Ministarstvu kulture u Sektoru za međunarodne odnose i evropske integracije prvo kao viši stručni saranik  za razvoj saradnje sa međunarodnim organizacijama, zatim kao savetnik  zadužen za evropske integracije. U periodu od 2008. do 2009.godine bila je Rukovodilac Grupe za multilateralnu kulturnu saradnju. Od 2009. godine je na mestu samostalnog savetnika za međunarodnu saradnju i razvojne projekte. Za pomoćnika ministra za međunarodne odnose i evropske integracije postavljena je u maju 2014. godine.

Profesionalno iskustvo:

 • Nacionalni koordintor Saveta ministara kulture Jugoistočne Evrope od 2008. godine i bila je koordninator predsedavanja Srbije u 2012. godini;
 • Predsedavajući u Radnoj grupi za kulturu i društvo Regionalnog saveta za saradnju;
 • Nacionalni koordinator „Regionalnog programa za rehabilitaciju nasleđa Jugoistočne Evrope“ Saveta Evrope u okviru kojeg su ostvarene mnogobrojne donacije za spomenike kulture od Evropske komisije (Rehabilitacija Franjevačkog samostana u Baču. Suvače u Kikindi, arheoloških lokaliteta Gamzigrad i Justiniana Prima).
 • Kao regionalni ekspert Saveta Evrope za analizu stanja u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji (2013);
 • Član delegacije Srbije pri Međunarodnoj alijansi za sećanje na holokaust gde je zadužena za Uneskov regionalni projekat „Obnova stalne postavke u Državnom muzeju Aušvic – Birkenau u Poljskoj“;
 • Predstavnik Srbije i koordinator predsedavanja Srbije Regionalnom Uneskovom inicijativom „Most ka zajedničkoj budućnosti“ kao i  učesnik u organizaciji IX Uneskovog Samita šefova država Jugoistočne Evrope u oblasti kulture 2011. godine;
 • Inicirala potvrđivanje međunarodnih konvencija i uvođenje svetskih i evropskih standarda u oblasti kulture i to: Evropske konvencije o zaštiti arheološkog nasleđa Saveta Evrope; Okvirne konvencije o vrednosti kulturnog nasleđa za društvo Saveta Evrope kao i Uneskove konvencije o očuvanju nematerijalog kulturnog nasleđa.
 • Inicijator pristupanja Srbije Proširnom parcijalnog sporazumu Saveta Evrope o putevima kulture (2012) i zadužena za koordinaciju sporazuma;
 • Izvestilac za kulturu i član pregovaračke grupe za poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura;
 • Učestvovala u pregovorima za zaključivanje mnogobrojnih bilateralnih sporazuma, programa i memoradnuma o saradnji u oblasti kulture i umetnosti kao i u realizaciji istih.

Stručno usavršavanje:

 • British Council, Edinburgh: Managing World Heritage Sities (2008)
 • Clingendael: Diplomatic Training (2006)
 • Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole – Pravo i procedure Evropske unije (2006)
 • Cabinet Office Her Majestys Goverment, United Kingdom: Consolidating Consultacy Skills (2005)

Govori engleski i švedski jezik, a služi se, francuskim i italijanskim jezikom.

Udata.

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic