Komisija za izdavanje dozvola za vršenje arheoloških iskopavanja i istraživanja

Komisija za izdavanje dozvola za arheološka iskopavanja i istraživanja (u daljem tekstu: Komisija), obrazovana je rešenjem Ministarstva kulture i informisanja broj: 119-01-45/2013-01. godine od 8. februara 2013. godine.

Zadatak Komisije:

Razmatranje zahteva i projekata za istraživanja i iskopavanja arheoloških nalazišta radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje tih radova; uvid u izveštaje i dokumentaciju o prethodno obavljenim arheološkim iskopavanjima i istraživanjima, kao i preduzetim merama tehničke zaštite nalazišta i nalaza; predlaganje mera tehničke zaštite nalazišta i nalaza, kao i mera za njihovo čuvanje i održavanje u toku arheoloških iskopavanja i istraživanja.

Komisija može predložiti Ministarstvu kulturei informisanja izdavanje dozvola za arheološka iskopavanja i istraživanja samo ako je podnosilac zahteva za izdavanje dozvole ispunio sledeće uslove: da je zakonom ovlašćen za vršenje arheoloških iskopavanja i istraživanja; da je sačinjen projekat o istraživanju arheološkog nalazišta da su kadrovi koji obavljaju iskopavanja i istraživanja stručni i odgovorni za odnos prema istraživanju i nalazima koji se tom prilikom otkriju; da su predviđene odgovarajuće mere zaštite nalaza i nalazišta i da su obezbeđeni stručni i odgovorni kadrovi za sprovođenje tih mera; da su za istraživanja i iskopavanja, kao i za sprovođenje mera zaštite nalazišta i nalaza obezbeđena finansijska sredstva i odgovarajuća oprema; da su ispunjene sve zakonske obaveze oko vođenja i predaje propisane dokumentacije.

Komisiju čine:

  • dr Slaviša Perić, predsednik, naučni savetnik, direktor Arheološkog instituta u Beogradu;

Članovi:

  • dr Dejan Radičević, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu
  • Marina Bunardžić, arheolog, konzervator savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograd
  • Dragan Anđelić, arheolog, konzervator savetnik u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Novi Sad
  • dr Adam Crnobrnja, arheolog muzejski savetnik u Narodnom muzeju u Beogradu
  • mr Gordana Karović, arheolog, muzejski savetnik u Muzeju Nauke i tehnike
  • Olivera Marković, arheolog, viši savetnik u Sektoru za kulturno nasleđe u Ministarstvu kulture i informisanja.

Sekretarka Komisije:

  • Olivera Ignjatović, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic