Komisija u oblasti zaštite kulturnih dobara od izuzetnog značaja i dobara srpskog porekla u inostranstvu

Komisija u oblasti zaštite kulturnih dobara od izuzetnog značaja i dobara srpskog porekla u inostranstvu (u daljem tekstu: Komisija), obrazovana je rešenjem Ministarstva kulture i informisanja broj: 119-01-47/2013-01. godine od 8. februara 2013. godine.

Komisija u oblasti zaštite kulturnih dobara od izuzetnog značaja i dobara srpskog porekla u inostranstvu (u daljem tekstu: Komisija), obrazovana je rešenjem Ministarstva kulture i informisanja broj: 119-01-47/2013-01. godine od 8. februara 2013. godine.

Zadatak Komisije:

Vrši uvid u stanje spomenika kulture od izuzetnog značaja i na osnovu toga predlaže listu prioriteta kao i vrste radova i sagledava mogućnosti redovnog finansiranja, kako od strane Ministarstv kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), tako i iz drugih izvora. U tom smislu Komisija može da predlaže ministru kulture i informisanja ostvarivanje koordinacije sa drugim ministarstvima koja učestvuju, ili bi mogla da učestvuju, u kompleksnom pristupu radovima na zaštiti i prezentaciji spomenika od izuzetnog značaja.

Takođe, zadatak Komisije je da vrši pregled programa, projekata i elaborata za preduzimanje mera tehničke zaštite i izvođenje radova na kulturnim dobrima koja su kategorisana za kulturna dobra od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju i kulturnih dobara srpskog porekla u inostranstvu. Komisija daje mišljenje sa ocenom o ispravnosti metodološkog pristupa, predloženih konzervatorsko-restauratorskih postupaka, predloga rekonstrukcije, prezentacije i uređenja prostora kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline. Izuzetno, Komisija razmatra i probleme i daje mišljenja iz domena i drugih kulturnih dobara. Komisija može dati mišljenje i o predloženim uslovima za sprovođenje mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima.

Komisija razmatra i daje svoje mišljenje o budućim predlozima za proglašenje kulturnih dobara od izuzetnog značaja pre dostavljanja pomenutih predloga Narodnoj skupštini Republike Srbije, na dalju proceduru i usvajanje.

Komisija može pokretati inicijative za otpočinjanje postupka za proglašenje određenih spomenika za kulturna dobra od izuzetnog značaja.

Komisija može da inicira stručnu raspravu o problemima koji su od vitalnog značaja za zaštitu kulturnih dobara najviše kategorije.

Mišljenje sa ocenom Komisija u pisanoj formi dostavlja Ministarstvu, Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograd, teritorijalno nadležnom zavodu za zaštitu spomenika kulture i odgovornom rukovodiocu projekta, odnosno programa.

Komisiju čine:

 • Prof. dr Dragan Vojvodić, predsednik, istoričar umetnosti,redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
 • Ivana Ranković, zamenik predsednika, istoričar umetnosti, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd;

Članovi:

 • Prof. dr Milka Čanak Medić, arhitekta u penziji, Beograd
 • dr Zoran Rakić, istoričar umetnosti, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu;
 • Aleksandra Fulgosi, arhitekta, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda;
 • mr Radiša Žikić, slikar konzervator, Republički zavod za zaštituspomenika kulture Beograd;
 • mr Mirjana Đekić, etnolog, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu
 • Dragoljub Todorović, arhitekta, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd;
 • Marina Bunardžić, arheolog, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd;
 • Miroslav Matić, dipl. pravnik, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada;
 • Sava Stražmešterov, arhitekta, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad.

Sekretar komisije: Vesna Maricki Ostojić, samostalni savetnik u Sektoru za kulturno nasleđe Ministarstva kulture i informisanja.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic