Arhiv Jugoslavije

Назив установе:
Arhiv Jugoslavije

Седиште установе (адреса):
11000 Beograd, Vase Pelagića 33

Оснивач:
Republika Srbija

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07030673

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101288268

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91.01 - Delatnost biblioteka i arhiva Arhiv obavlja poslove koji se odnose na evidentiranje, prikupljanje, preuzimanje, kompletiranje, sređivanje, obradu, objavljivanje, izučavanje, zaštitu i korišćenje arhivske građe i registraturskog materijala, koji su nastali u radu centralnih državnih organa i organizacija, ustanova, drugih državnih institucija, političkijh i drugih organizacija, ustanova, drugih državnih institucija, političkih i drugih organizacija, zajednica, udruženja i drugih subjekata jugoslovenske države od njenog stvaranja 1918. do 2003. godine i državne zajednice Srbija i Crna Gora od 2003 do2006.godine, kao i poslove vezane za primenu Sporazuma o pitanjima sukcesije, Aneks D-Arhive, u pogledu Državne arhive SFRJ i za međunarodnu saradnju iz arhivističke struke.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Nadležnost ustanove je utvrđena posebnim propisom.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
dr Milan Terzić , 2017-07-20

Укупан број и структура запослених у установи:
Ukupan broj zaposlenih: 57 Zaposleni po ugovoru na neodređeno vreme: 50 Zaposleni po ugovoru na određeno vreme: 7 Pol: žene – 36; muškarci – 21 Struktura zaposlenih: Doktori nauka: 3 Magistri: 3 Visoka stručna sprema: 32 Viša stručna sprema: 8 Srednja stručna sprema: 11 Prosečna godina starosti: 48,9

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Ukupna površina zgrada Arhiva u ul.Vase Pelagića 33 je 9.109 m2 i pripadajućeg dvorišta – 16.517,50 m2. Arhiv takođe koristi i depo u zgradi SIV-II, Bulevar Zorana Đinđića broj 104, Novi Beograd kao i jednu kancelariju.

Број телефона и телефакса установе:
011/3690 252; 011/3691-007 011/306-66-35

Електронска адреса установе:
arhivyu@arhivyu.rs

Адреса интернет стране установе:
www.arhivyu.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic