Arhiv Srbije

Датум уписа установе у евиденцију:
2013-10-03

Назив установе:
Arhiv Srbije

Седиште установе (адреса):
11000 Beograd, Karnegijeva 2

Оснивач:
Republika Srbija

Датум оснивања установе:
1898-12-14

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
7032706

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100207825

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91.01 – Delatnost biblioteka i arhiva U skladu sa zakonom u okviru pretežne delatnosti, Arhiv Srbije obavlja sledeće poslove: 1) vrši delatnost zaštite registraturskog materijala i arhivske građe nastale u radu republičkih i drugih državnih organa, ustanova i preduzeća, prema kojima Republika vrši pravo i dužnosti osnivača, kao i društvenih organizacija i udruženja osnovanih za teritoriju Republike, građanskih pravnih lica i istaknutih pojedinaca, kao i državnih organa i organizacija koji su ranije postojali na teritoriji Republike; 2) vrši stručni nadzor nad arhiviranjem, čuvanjem, stručnim održavanjem i odabiranjem arhivske građe, kao i izlučivanjem bezvrednog registraturskog materijala, koji se nalazi van arhiva; 3) nalaže preduzimanje mera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u pogledu zaštite arhivske građe i registraturskog materijala; 4) preuzima, čuva i održava arhivsku građu; 5) sređuje i obrađuje arhivsku građu; 6) objavljuje arhivsku građu; 7) izdaje stručni časopis „Arhivski pregled”, zbornike arhivske građe i druge publikacije; 8) vrši istraživanja radi stvaranja celina arhivske građe (arhivski fond); 9) poslove oko istraživanja i kopiranja arhivske građe od posebnog značaja za istoriju Srbije koja se nalazi u inostranstvu: 10) organizuje stručni tečaj i polaganje stručnih ispita za osposobljavanje zaposlenih u arhivima; 11) utvrđuje kriterijume za sticanje viših stručnih zvanja i sprovodi postupak dodele viših stručnih zvanja. U ostvarivanju zakonom utvrđene funkcije centralne ustanove zaštite kulturnih dobara: 1) ostvaruje uvid u stanje kulturnih dobara i preduzima mere u vezi s njihovom zaštitom i korišćenjem; 2) ostvaruje uvid u stanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja, kao i kulturnih dobara od velikog značaja koje utvrđuje Narodna Skupština Republike Srbije i Arhiv i preduzima mere u vezi s njihovom zaštitom i korišćenjem; 3) pruža stručnu pomoć, izrađuje uputstva i unapređuje rad na zaštiti kulturnih dobara, naročito u pogledu savremenih metoda stručnog rada; 4) stara se o stručnom usavršavanju radnika koji rade na poslovima zaštite kulturnih dobara; 5) vodi centralne registre arhivske građe; 6) druge poslove u skladu sa zakonom.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Arhiv Srbije je centralna (matična) ustanova zaštite arhivske građe u Republici Srbiji. Zakon o kulturnim dobrima («Službeni glasnik RS», broj 71/94).

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
dr Miroslav Perišić, 2007-06-21

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
dr Miroslav Perišić; Neograničeno

Укупан број и структура запослених у установи:
Ukupno zaposlenih na neodređeno vreme - 80. Doktora nauka-1 Magistra-2 VSS-36 VŠS-8 SSS-29 VKV-2 NK-2

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Objekat u Karnegijevoj 2 u Beogradu, površina oko 2614,21 kvm, strukture Po+Pr+P1+P i Objekat u Železniku, Bulevar Mladih broj 5 površine 4105,40 kvm, strukture Po+Pr+P1+P2

Број телефона и телефакса установе:
011/ 3370-781 011/ 3370-246

Електронска адреса установе:
office@archives.org.rs

Адреса интернет стране установе:
www.archives.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic