Zaštita kulturnog nasleđa

U Sektoru za kulturno nasleđe obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • praćenje i analiziranje stanja u delatnosti zaštite i očuvanja nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, zadužbina i fondacija;
 • praćenje i nadzor nad realizacijom programa zaštite kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji praćenje stanja i nadzor nad realizacijom programa zaštite kulturnog nasleđa na Uneskovoj listi Svetske baštine, na Uneskovoj Reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa, kulturnog nasleđa od posebnog značaja, kao i kulturnog nasleđa koje se nalazi u inostranstvu;
 • predlaganje strategija i mera za njihovo unapređivanje i finansiranje;
 • izradu jedinstvenog programskog i finansijskog plana koji se odnosi na rad biblioteka i ustanova zaštite;
 • rešavanje u upravnim stvarima u oblasti bibliotečke, arhivske i muzejske delatnosti i arheoloških istraživanja, kao zaštite i korišćenja kulturnog nasleđa;
 • utvrđivanje i kategorizaciju kulturnog dobra od velikog i izuzetnog značaja za Republiku, kao i brisanje kulturnih dobara iz registra;
 • praćenje i iniciranje međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;
 • implementacija međunarodnih standarada i konevncija iz oblasti kulturnog nasleđa;
 • međuresorna koordinacija u sprečavanju nezakonitog prometa umetničko-istorijskih dela i kulturnih dobara;
 • uvođenje i praćenje koncepta integralne i preventivne zaštite kulturnog nasleđa;
 • iniciranje i realizacija programa stručne permanentne edukacije u oblasti kulturnog nasleđa i menadžmenta u kulturi;
 • planiranje i razvoj kulturnog turizma u cilju održivog razvoja kulturnog nasleđa;
 • normativne poslove u oblasti kulturnog nasleđa, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

 

Obrazac za dostavljanje izveštaja o realizaciji projekata u oblasti kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti

 

Kontakt


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic