Grupa interne revizije

Grupa interne revizije obavlja poslove koji se odnose na proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole, ocenu sistema internih kontrola u pogledu adekvatnosti uspešnosti i potpunosti, revizija načina rada koja predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti i ostale poslove neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije.

Obavlja poslove revizije projekata finansiranih od strane EU, primenjujući propise Republike Srbije, standarde interne revizije i kodeks strukovne etike internih revizora.