Sekretarijat

O SEKRETARIJATU | O sekretarijatu

Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi koji su vezani za kadrovska, finansijska i informatička pitanja, usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju s drugim organima.

Odeljenju za opšte-pravne i poslove javnih nabavki obavljaju se poslovi koji se odnose na: radnopravni status državnih službenika i nameštenika; vođenje evidencije o državnim službenicima i nameštenicima; razvoj kadrova i predlaganje mera za unapređenje razvoja kadrova; pripremu godišnjeg programa rada i izveštaja o radu Ministarstva; poslove organizovanja i realizacije postupaka javnih  nabavki; pripremu plana javnih nabavki za Ministarstvo; poslove saradnje sa Republičkim javnim pravobranilaštvom i drugim organima i organizacijama u vezi pokrenutih sporova; sprovođenje propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja naradu; razmatranje i priprema saglasnosti na opšte akte o načinu obavljanja delatnosti i broju i strukturi zaposlenih u ustanovama kulture iz delokruga Ministarstva;pripremu predloga rešenja za imenovanja i razrešenja u ustanovama kulture u nadležnosti Ministarstva, kao i drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.