Ministar kulture

Nikola Selaković

Nikola Selaković je rođen 1983. godine u Užicu. Završio je Šestu beogradsku gimnaziju i osnovne i master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je trenutno doktorand. Završio je Visoke studije odbrane i bezbednosti kao pripadnik osme klase.

Od 2009. do 2012. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu u Beogradu kao asistent na Katedri za pravnu istoriju i drži nastavu na predmetima Uporedna pravna tradicija, Srpska pravna istorija i Retorika.

Član je i osnivač Srpske napredne stranke, u kojoj je obavljao funkcije koordinatora Pravnog saveta, člana Predsedništva od 2012. godine i potpredsednika Glavnog odbora u periodu od 2014. do 2016. godine.

Obavljao je dužnost ministra pravde i državne uprave u Vladi Republike Srbije u periodu od 2012. do 2014. godine, a potom ministra pravde u periodu od 2014. do 2016. godine.

Odlukom predsednika Republike Aleksandra Vučića 31. maja 2017. godine postavljen je na funkciju generalnog sekretara predsednika Republike, koju je obavljao do 27. oktobra 2020. godine.

Dužnost ministra spoljnih poslova Republike Srbije obavljao je u periodu od 2020. do 2022. godine.

Funkciju ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obavljao je od 2022. godine do maja 2024. godine.

Od maja 2024. godine postaje ministar kulture u Vladi Republike Srbije.

Govori engleski i aktivno se služi francuskim i italijanskim jezikom. Oženjen Milicom, otac Lazara, Vasilija i Ljubice.