Grupa za inspekcijske poslove

U Grupi za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje stanja i procenu rizika u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva; planiranje i usklađivanje inspekcijskog nadzora; pripremu, izmene i dopune i objavljivanje kontrolnih listi; preventivno delovanje; nadzor nad neregistrovanim subjektima; vođenje evidencije o inspekcijskom nadzoru; izrada i dostavljanje Koordinacionoj komisiji godišnjeg izveštaja o radu; priprema informacija iz nadležnosti Grupe, i drugi poslovi iz delokruga Grupe.