Javne rasprave

Javna rasprava o Nacrtu zakona o audiovizuelnom i filmskom nasleđu

Radna grupa za izradu Nacrta zakona o audiovizuelnom i filmskom nasleđu, obrazovana rešenjem Ministarstva kulture i informisanja, izradila je prethodno navedeni Nacrt zakona.

Napomena:

Ministarstvo kulture i informisanja obaveštava sve zainteresovane da se Javna rasprava o Nacrtu zakona o audiovizuelnom i filmskom nasleđu produžava do 14. februara 2022. godine, a po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet strani, portalu e-uprave i portalu „eKonsultacije“.

Javna rasprava o Nacrtu zakona u formi okruglog stola, koja je bila odložena zbog epidemiološke situacije, održaće se uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera, u novim terminima po sledećem rasporedu:

- u Nišu, 8. februara 2022. godine, u 12 časova, u Niškom kulturnom centru,

- u Beogradu, 10. februara 2022. godine, u 12 časova, u Jugoslovenskoj kinoteci.

Svi zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: zakonfilmskonasledje@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3.

....................................................................................................

Javna rasprava o Nacrtu zakona o audiovizuelnom i filmskom nasleđu sprovodi se u periodu od 20. decembra 2021. godine do 24. januara 2022. godine, a po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet strani, portalu e-uprave i portalu „eKonsultacije“.

Javna rasprava o Nacrtu zakona u formi okruglog stola, uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera, održaće se po sledećem rasporedu:

- u Novom Sadu, 23. decembra 2021. godine, u 12 časova, u Arhivu Vojvodine,

- u Nišu, 17. januara 2022. godine, u 12 časova, u Niškom kulturnom centru,

- u Beogradu, 19. januara 2022. godine, u 12 časova, u Jugoslovenskoj kinoteci.

Svi zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: zakonfilmskonasledje@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnim medijskim servisima

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 23. novembra 2021. godine do 13. decembra 2021. godine.

Zbog epidemiološke situacije, primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu kulture i informisanja, preko posebnog obrasca koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja, na sledeću imejl adresu: dejan.stojanovic@kultura.gov.rs  sa naznakom: „Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnim medijski servisima”.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo kulture i informisanja će objaviti izveštaj o održanoj javnoj raspravi na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmeni Zakona o elektronskim medijima

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 15. oktobra 2021. godine do 4. novembra 2021. godine.

Zbog epidemiološke situacije, primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu kulture i informisanja, preko posebnog obrasca koji se nalazi u Prilogu na imejl adresu: dejan.stojanovic@kultura.gov.rs  sa naznakom: „Nacrt zakona o izmeni Zakona o elektronskim medijima”.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo kulture i informisanja će objaviti izveštaj o održanoj javnoj raspravi na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o filmskoj i drugim audiovizuelnim delatnostima

U postupku pripreme akata kojim se uređuje oblast kulture, Ministarstvo kulture i informisanja sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o filmskoj i drugim audiovizuelnim delatnostima (u daljem tekstu: Nacrt zakona). Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 1. oktobra do 31. oktobra 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za funkcionisanje kulturnog sistema: predstavnici državnih organa, ustanove u oblasti kulture, udruženja, umetnici i dr. Javna rasprava o Nacrtu zakona u formi okruglog stola održaće se, uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera, po sledećem rasporedu:

12. oktobar 2021, sa početkom od 12 časova u Beogradu, Kombank dvorana „Sala srpskog filma“;

15. oktobar 2021. godine, sa početkom od 11 časova u Novom Sadu, Arena Cineplex;

19. oktobar 2021. godine, sa početkom u 11 časova u Nišu, Niški kulturni centar;

22. oktobar 2021. godine, sa početkom u 12 časova u Beogradu, Privredna komora Srbije „Sala 1“

Tekst Nacrta zakona biće postavljen na sajtu Ministarstva kulture i informisanja http://www.kultura.gov.rs/ i portalu e-uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu kulture i informisanja, na obrazcu u prilogu, na e-mail: vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3.

Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar

U postupku pripreme zakona kojim će se urediti način pružanja podrške i pomoći Republike Srbije očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar, Ministarstvo kulture i informisanja sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 9. do 30. jula 2021. godine.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja će analizirati sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Svi zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: milos.gajic @kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3.

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kulturnom nasleđu

Radna grupa za izradu Nacrta zakona o kulturnom nasleđu, obrazovana rešenjem Ministarstva kulture i informisanja, izradila je prethodno navedeni Nacrt zakona.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kulturnom nasleđu sprovodi se u periodu od 6. maja do 28. maja 2021. godine, a po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona u formi okruglog stola, uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera, održaće se po sledećem rasporedu:

 • u Novom Sadu 11. maja 2021. godine, u 12 časova u Skupštini Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2,
 • u Nišu 14. maja 2021. godine, u 12 časova, u zgradi Oficirskog doma,
 • u Kragujevcu, 18. maja 2021. godine, u 12 časova u sali Skupštine grada Kragujevca, Trg slobode br.3,
 • u Beogradu 25. maja 2021. godine, u 12 časova u Narodnoj biblioteci Srbije, Skerlićeva 1.

Svi zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: zakonnasledje@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi sprovodi se u periodu od 01. februara do 20. februara 2021. godine, a po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi u formi panel diskusije održaće se, uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera, po sledećem rasporedu:

 • Čačak, 10.02. u 11 časova u Gradskoj biblioteci "Vladislav Petković Dis", Sinđelićeva 24;
 • Subotica, 12.02. u 11 časova u Gradskoj kući, Štrosmajerova 3;
 • Novi Sad, 17.02. u 11 časova u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine;
 • Niš 18.02. u 11 časova u sali Skupštine Grada Niša, Nikole Pašića 24;
 • Beograd, 19.02. u 11 časova u Narodnoj biblioteci Srbije, Skerlićeva 1.

Svi zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, ulica Vlajkovićeva broj 3, 11 000 Beograd

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o muzejskoj delatnosti

Radna grupa za izradu Nacrta zakona o muzejskoj delatnosti, obrazovana rešenjem Ministarstva kulture i informisanja, izradila je prethodno navedeni Nacrt zakona.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o muzejskoj delatnosti sprovodi se u periodu od 15. januara do 4. fabruara 2021. godine, a po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona u formi okruglog stola održaće se po sledećem rasporedu:

 • u Novom Sadu, 18. januara 2021. godine, u 12 časova, u Galeriji Matice srpske, Trg galerija 1;
 • u Nišu 25. januara 2021. godine, u 12 časova, u zgradi Oficirskog doma, Dobrička 2;
 • u Beogradu, 29. januara 2021. godine, u 12 časova, u Domu Narodne skupštine (mala sala), Trg Nikole Pašića 13.

Svi zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: zakonmuzejskadelatnost@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, ulica Vlajkovićeva broj 3, 11 000 Beograd

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o inspekcijskom nadzoru u kulturi

U postupku pripreme akata kojim se uređuje oblast kulture, Ministarstvo kulture i informisanja sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o inspekcijskom nadzoru u kulturi (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 04. januara do 25. januara 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za funkcionisanje kulturnog sistema: predstavnici državnih organa, ustanove u oblasti kulture, udruženja, umetnici i dr.

Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu kulture i informisanja na e-mail: predrag.blagojevic@kultura.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3.