Pomoćnici ministra

v.d.Pomoćnik ministra za kulturno nasleđe i digitalizaciju


DANIJELA VANUŠIĆ

BIOGRAFIJA

Rođena 1976. godine u Čačku.

OBRAZOVANjE:

 

2005. Diplomirala na katedri za Nacionalni novi vek na odeljenju za Istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tema rada: Kosovski mit u službi nacionalne oslobodilačke ideje i podizanje Spomenika Pobede na Terazijama;

2006. stekla zvanje kustosa, a 2015. godine i zvanje višeg kustosa.

2007. Završila master studije na odseku za Umetnost i vizuelnu kulturu novog veka, odeljenje za Istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tema rada: Autobiografski spisi Paje Jovanovića.

 

RADNO ISKUSTVO:

 

 • Od decembra 2017. – pomoćnik ministra Sektor za kulturno nasleđe, Ministarstvo kulture i informisanja
 • Muzej grada Beograda: 20142017 Šef odeljenja za istoriju kulture i umetnosti i  rukovodilac Zbirke za likovnu i muzičku umentost do 1950; 2010–2014. Stručni saradnik – kustos, rukovodilac Zbirke za urbanizam i arhitekturu; 2007–2010.  Dokumentacioni centar - kustos dokumentarista.

PROJEKTI (izbor najvažnijih):

 • Autor projekta i izložbe Obeležavanje dva veka od rođenja Anastasa Jovanovića (1817-2017),  (2017)
 • Autorska izložba „Muni – inspiracija slikara Paje Jovanovića, (2016)
 • Autorska izložba „Akt pred ogledalom (Gola Berta) slikara Paje Jovanovića u Muzeju Paje Jovanovića (2016)
 • Autorka projekta gostovanje međunarodne izložbe Istonočnslovačkog muzeja iz Košica Albreht Direr i njegovi savremenici – Trijumfalni pohod cara Maksimilijana I, (2014/2015).
 • Autorka projekta i izložbe: Konstantin A. Jovanović: arhitekta velikog formata, Muzej grada Beograda, Konak kneginje Ljubice i ekstenzije osnovne izložbe u javnom prostoru Konstantin A. Jovanović: arhitekta velikog formata (2011)
 • Kustoskinja izložbe Bogdan Bogdanović-Ukleti neimar (2012)
 • Koautor izložbe (D. Ćirić, D. Vanušić) Beograd i Balkanski ratovi 1912 – 2012, (2013)
 • Stručni pomoćnik urednika na izradi monografije Paja Jovanović. (2010)

 

NAGRADE:

 • Nagrada  Nacionalnog komiteta ICOM-a za Srbiju u 2017. od Međunarodnog komiteta muzeja ICOM Serbia (2018) za publikaciju godine „Identiteti i mediji: umetnost Anastasa Jovanovića i njegovo doba“, urednici izdanja su dr Igor Borozan i Danijela Vanušić. Nagrada  Nacionalnog komiteta ICOM-a za Srbiju za projekat godine u 2015. od Međunarodnog komiteta muzeja ICOM Serbia za izložbu „Albreht Direr i njegovi savremenici - Trijumfalna povorka cara Maksimilijana I“. (Autor i koordinator projekta: D. Vanušić). Nagradu su poneli Muzej grada Beograda zajedno sa Galerijom Matice srpske iz Novog Sada .

 

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA:

 

 • Vanušić, Danijela. 2008. „Podizanje spomenika Pobede na Terazijama“, Nasleđe, (9): 193–210.
 • Vanušić, Danijela. 2010. „Između prvatne i javne biografije: Slika Gola Berta pred ogledalom“ u Između estetike i života: Predstava žene u slikarstvu Paje Jovanovića ured. Miroslav Timotijević i Lidija Merenik, Novi Sad: Galerija Matice srpske, 51–73.
 • Konak kneginje Ljubice - Enterijeri beogradskih kuća 19. Veka, Muzej grada Beograda 2012., autori: Danijela Vanušić, Angelina Stojanović, Pavao Poša (10-11; 16-23; 24-33; 35-45);
 • Jovanović, Konstantin A. 2012. Razne uspomene Konstantina A. Jovanovića na vladare Srbije i Crne Gore 19. veka, priredila Danijela Vanušić, Beograd: Muzej grada Beograda.
 • Vanušić, Danijela. 2013. Konstantin A. Jovanović: arhitekta velikog formata, srednjoevropski intelektualac srpskog porekla na prelazu 19. u 20. vek, Beograd: Muzej grada Beograda.
 • Vanušić, Danijela. „Popularizacija srednjovekovnih heroja sredinom XIX veka: Spomenici srbski Anastasa Jovanovića“. Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost III, Zamišljanje prošlosti i recepcija srednjeg veka u srpskoj umetnosti XVIII-XIX veka, Beograd 2016, 87–95; Vanušić, D., The Mid 19th Century Populatarisation if the Middle Ages and the Resurgence of the Golden Age Anastas Jovanovićs Serbian Monuments, in: Imaging the Past. The Reception of the Middle Ages in Serbian Art from the 18th to 21th Century, eds. L. Merenik, V. Simić, I. Borozan, Belgrade, 87–93.
 • Vanušić, Danijela., 2017. „Politička institucionalizacija Spomenika Srbskih u svetlu obnove srpskog zlatnog doba“, u Identiteti i mediji. Umetnost Anastasa Jovanopvića i njegovo doba ur. I. Borozan, D. Vanušić, Beograd, 91–111.
 • Vanušić, Danijela., 2017. „Vizuelizacija mita o bogoizabranom narodu: Spomenici Srbski Anastasa Jovanovića“, u Identiteti i mediji. Umetnost Anastasa Jovanopvića i njegovo doba ur. I. Borozan, D. Vanušić, Beograd, 113–139.
 • Vanušić, Danijela., Anastas Jovanović – Umetnost i novi mediji, Beograd 2017.

 

OSTALO:

 • Saradnja na izradi jedinstvenog informacionog sistema Muzeja grada Beograda (MIS) i popunjavanje baze podataka; vođenje arhivske dokumentacije o javnoj delatnosti i izložbama Muzeja; digitalizacija predmeta, vođenje fotodokumentacije; Organizovala i učestvovala u nizu muzejskih manifestacija s ciljem promovisanja kulturnog nasleđa širokoj publici; Pohađala više stručnih seminara, skupova i kurseva (Škola nasleđa, Etnografski muzej u Beogradu; Audience Development Training; British Council, Beograd; Preventivna konzervacija umetnina na papiru, CIK, Beograd ; Muzejska kontekstualizacija intimnog i emotivnog, Muzej grada Novog Sada); Održala veći broj stručnih predavanja (Muzej grada Beograda, Filozofski fakultet, Galerija matice srpske, Zadužbina Ilije Kolarca u Beogradu ... ); Učestvovala u više medijskih promocija muzejskog nasleđa i nacionalne kulturne baštine.
   

PROFESIONALNO ČLANSTVO:

ICOM (International Council of Museums)

MDS (Muzejsko društvo Srbije)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

v.d.Pomoćnik ministra za savremeno stvaralaštvo


RADOVAN JOKIĆ

BIOGRAFIJA

Rođen 1962. godine

 

OBRAZOVANjE:

1991-1995. godina

Osnovne akademske  studije, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti u Novom Sadu

Diplomirani slikar - profesor likovne kulture

 

RADNO ISKUSTVO:

 • 2003 – 2017.godine; Grad Novi Sad, Turistička organizacija Grada Novog Sada
 • Jun 2004 – april 2008. godine; Član Gradskog veća za kulturu Grada Novog Sada
 • 2008 – 2011. godine; Grad Novi Sad, Odbornik u skupštini Grada Novog Sada
 • Januar 2011 – avgust 2016. godine; Grad Novi Sad, Pomoćnik direktora za kulturni turizam
 • 2017 – novembar 2020. godine; Muzej savremene umetnosti Vojvodine (MSUV)

 

SAMOSTALNE IZLOŽBE

 • Novi Sad, Muzej Vojvodine ;1988. Kaiserslautern, Deutchland, ,,Affiche d art";
 • Hailderberg, Deutchland, Spigel
 • Beograd Galerija Kulturnog centra;
 • Vrbas, Galerija Doma kulture;
 • Kula, Gaalerija kulturnog centra i Sveti Stefan, Miločer
 • Bar, Galerija Kulturnog centra; Podgorica, Galerija  Most; Subotica, Galerija Kulturnog centra Sveti Sava
 • Kula, Galerija kulturnog centra; Vrbas, Galerija Dama kulture; Paris, France, Galerie C internacional; Paris, France, Galerie Archives 59;
 • Bečići, Branswik; Novi Sad, Mali likovni salon;
 • Vrsac, Hemofarm; Novi Sad Galerija ULUV-a; Novi Sad, Galerija Vojvođanske banke; Paris, France, Galerie France Koukeri;
 • St. Gallen,Swiss, Galerie Macelleria d arte; Rorschach, Swiss; Sombor, Galerija kulturnog centra; Constance, Deutchland;
 • Novi Sad, Galerija Pro Arte; Murska Sobota, Slovenija;
 • Novi Sad, Muzej savremene umetnosti Vojvodine; Budva, Galerija Kulturnog centra
 • Kraljevo, Galerija Kulturnog centra;
 • Novi Sad; Galerija Kulturnog centra - likovni salon;
 • Beograd, Mikser House; Novi Sad, Galerija Pro Arte

NAGRADE

 • Vrbas, Prva nagrada, Jesenjin Salon;
 • Beograd, Prva nagrada Galerije atrijum;
 • Novi Sad, Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za
 • ostvarene vrhunske rezultate u domenu umetnosti;
 • Zrenjenin, Prva nagrada tematske izlozbe Nikola Tesla;
 • Jesenjin salon Vrbas 

PROFESIONALNE VEŠTINE

MS Office, napredni nivo Adobe (Photoshop, Illustrator, lndesign, Acrobat Proffesional)

 

 

v.d.Pomoćnik ministra za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

STANKO BLAGOJEVIĆ

Stanko Blagojević je rođen 1975. godine u Beogradu,  Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2002. godine. Tokom 2004. godine na Fakultetu političkih nauka stekao je zvanje  specijaliste za terorizam i organizovani kriminal, 2006. je završio Diplomatsku akademiju Miniistarstva spoljnih poslova RS, a 2013. je magistrirao na Fakultetu političkih nauka. Na istom fakultetu odbranio je doktorsku tezu 2016. godine.

Od decembra 2004. do 2020. bio je zaposlen u Narodnoj skupštini Republike Srbije (odnosno u Skupštini Srbije i Crne Gore od 2004. do 2006. godine), u Sektoru za međunarodne odnose, to jest Odeljenju za spoljne poslove kao: sekretar delegacije u PS CES, PS NATO, PS Mediterana, IPU, PS SE, a na bilateralnom planu bio je sekretar brojnih delegacija NS RS, na nivou radnih tela, visokom i najvišem nivou, uključujući i međuparlamentarna zasedanja, kao i član Izvršnog komiteta Organizacionog odbora 141. Skupštine IPU. U periodu od oktobra 2007. do jula 2008. godine radio je u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju kao savetnik državnog sekretara. Od 2008. do 2014. godine u dva saziva NS RS bio je i spoljnopolitički saradnik pri Kabinetu predsednika NS RS. Od maja 2014. do avgusta 2020. godine radio je u dva saziva NS RS kao spoljnopolitički savetnik u Kabinetu predsednika NS RS. Od novembra 2018. godine do oktobra 2021. je bio i načelnik Odeljenja za spoljne poslove NS RS. Od novembra 2021. godine bio je angažovan u funkciji šefa Kabineta potpredsednika Vlade (po ovlašćenju), a kasnije je imenovan za zamenika šefa Kabineta potpredsednika Vlade i ministra kulture i informisanja.

Obavio je niz stažiranja i stručnih usavršavanja u međunarodnim parlamentarnim i drugim organizacijama.

Objavio je veći broj tekstova u naučnim zbornicima i redovan je izlagač na naučnim skupovima, pre svega u oblasti filozofije.

Govori engleski jezik, a služi se ruskim i nemačkim jezikom.