Ministar kulture Nikola Selaković otvorio je u Kulturnom centru Srbije u Parizu izložbu „Sport u umetnosti. Umetnost sporta“ i tom prilikom istakao da postavka neguje najbolje osobine olimpizma, a da snagom kulturnog izraza uspeva da predstavi čitav smisao jedinstva i uzvišenosti ljudskog, prekaljenog u olimpijskom plamenu.