Именик Министарства културе

Кабинет потпредседника Владе и министра културе

Потпредседник Владе и министар културе 

Маја Гојковић

kabinet@kultura.gov.rs

 

Контакт: Слађана Пупавац

телефон: +381 11 3398 638

               +381 11 292-8962

sladjana.pupavac@kultura.gov.rs

 

Контакт: Сандра Рељић

самостални саветник

телефон: +381 11 3398 172

               +381 11 292-7811

sandra.lazovic@kultura.gov.rs


Бранислав Маричић 

шеф Кабинета потпредседника Владе и министра културе

телефон: +381 11 3398 638

              +381 11 292-78-05

branislav.maricic@kultura.gov.rs

 

Контакт: Радмила Булатовић

телефон: +381 11 3398 638

               +381 11 292-8962

radmila.bulatovic@kultura.gov.rs

 

 

Марјана Јеремић 

виши саветник

телефон: +381 11 3398 811

               +381 11 292-8970

marjana.jeremic@kultura.gov.rs

 

Милета Поштић

посебни саветник

mileta.postic@kultura.gov.rs

 

Гордана Предић

посебни саветник

gordana.predic@kultura.gov.rs

 

Алма Ризвановић

посебни саветник

alma.rizvanovic@kultura.gov.rs

 

Маја Минић Николић

самостални саветник

телефон: +381 11 292-7829

maja.minic@kultura.gov.rs

 

Прес служба

телефон : +381 11 3398 757

press@kultura.gov.rs

 

Јелена Јовановић

саветник

телефон : +381 11 292-78-63

jovanovic.jelena@kultura.gov.rs

 

Ивана Ненадић

саветник

телефон : +381 11 292-7880

ivana.nenadic@kultura.gov.rs

 

 

 

Секретаријат Министарства

Вукица Килибарда
в.д. секретар Министарства


Контакт особа: Даниела Оштир
телефон:+381 11 3345 654
daniela.ostir@kultura.gov.rs

 

Одељење за економско-финансијске послове

Снежана  Стопа Стајић

виши саветник
начелник Одељења за економско-финансијске послове
телефон:+381 11 292-78-89
snezana.stopa@kultura.gov.rs

Милена Дамњановић
самостални саветник
руководилац Групе за економско-финансијске послове Министарства
телефон:+381 11 292-78-92

milena.damnjanovic@kultura.gov.rs

Тања Крсмановић Несторовић
саветник
биланс, план, анализа и извршење финансијског плана
телефон:+381 11 292-78-78

tanja.krsmanovic@kultura.gov.rs 

 

Дејан Ђурић
виши саветник
биланс, план, анализа и извршење финансијског плана
телефон:+381 11 292-78-86

dejan.djuric@kultura.gov.rs

 

Групе за  економско-финансијске послове  установа културе

Љубица Ћосовић
самостални саветник
извршење финансијског плана
телефон:+381 11 292-78-41

ljubica.cosovic@kultura.gov.rs

 

 

Одељења за опште-правне, кадровске и послове јавних набавки

Предраг Благојевић
виши саветник
координација правних послова Министарства
телефон:+381 11 292-89-66
predrag.blagojevic@kultura.gov.rs

Јелена Јовановић
самостални саветник
правни послови и сарадња са Државним правобранилиштвом
телефон:+381 11 292-89-49


jelena.jovanovic@kultura.gov.rs

 

Група за управљање кадровима и информације од јавног значаја

Марина Шинко
саветник
координатор за приступ информацијама од јавног значаја и интерно и екстерно информисање 
marina.sinko@kultura.gov.rs

Боjана Боснић
референт
персонални послови и евиденција кадрова
телефон:+381 11 292-89-58

bojana.bosnic@kultura.gov.rs

Наташа Каповић
саветник

руководилац Групе
телефон:+381 11 292-89-50

natasa.kapovic@kultura.gov.rs

Група за јавне набавке набавке и електронско пословање

Владимир Коjичин
самостални саветник
руководилац Групе 
телефон:+381 11 292-89-67

vladimir.kojicin@kultura.gov.rs

 

Предраг Русалин
саветник
Електронско пословање 
телефон:+381 11 292-78-46

predrag.rusalin@kultura.gov.rs

 

 

Сектор за заштиту културног наслеђа и дигитализацију

Данијела Ванушић
в.д. помоћник министра
danijela.vanusic@kultura.gov.rs

контакт особа: Јована Милојковић
телефон:+381 11 3398-514

              +381 11 292-78-08
jovana.milojkovic@kultura.gov.rs

 

Весна Марицки Остојић
виши саветник
интегрална заштита културног наслеђа            
телефон:+381 11 292-78-56

vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

 

Татjана Боjић Jурић
виши саветник
нормативни послови у области културног наслеђа
телефон:+381 11 292-78-40

tatjana.bojic.juric@kultura.gov.rsОдељење за заштиту културног наслеђа и дигитализацију

 

Група за заштиту непокретних културних добара, задужбина и фондација

Оливера Игњатовић
самостални саветник
руководилац групе за заштиту непокретних културних добара, задужбина и фондација

телефон:+381 11 292-78-91

olivera.ignjatovic@kultura.gov.rs

Вања Вулевић
самостални саветник
задужбине и фондације, сарадња са саветима националних мањина и организацијама цивилног друштва
телефон:+381 11 292-89-67

vanja.vulevic@kultura.gov.rs

 

Александра Фулгоси
саветник
заштита архитектонског наслеђа
телефон:+381 11 292-78-39
aleksandra.fulgosi@kultura.gov.rs

 

Група за заштиту покретних културних добара, библиотечко-информационе делатности и нематеријалног културног наслеђа

Вања Марковић
самостални саветник
руководилац групе

телефон:+381 11 292-8960

vanja.markovic@kultura.gov.rs

 

мр Сања Груjичић-Цупаћ
саветник
музеjска делатност
телефон: +381 11 292-78-48


sanja.grujicic@kultura.gov.rs

 

Невенка Михајловић
саветник
архивска делатност, делатност заштите филмске грађе и нематеријалног културног наслеђа
телефон:+381 11 292-78-68
nevenka.mihajlovic@kultura.gov.rs

 

Лука Мркобрада

телефон:+381 11 292-7877

luka.mrkobrada@kultura.gov.rs

 

Милица Јовановић

milica.jovanovic@kultura.gov.rs

телефон:+381 11 292-78-94

 

Група за заштиту и дигитализацију културног наслеђа

 

Милош Гаjић
самостални саветник
Руководилац групе

 телефон:+381 11 292-8940


milos.gajic@kultura.gov.rs

 

Весна Шљивић
саветник

развој финансијског инжењеринга
телефон:+381 11 292-8961
vesna.sljivic@kultura.gov.rs

Сектор за савремено стваралаштво

Радован Јокић
помоћник министра
radovan.jokic@kultura.gov.rs

контакт особа: Милица Булатовић Бројчин
телефон:+381 11 3398-911

              +381 11 292-78-21
milica.bulatovic.brojcin@kultura.gov.rs

 

Одељење за унапређење савременог стваралаштва

Миодраг Ивановић
виши саветник
начелник Одељења
телефон:+381 11 292-89-43

miodrag.ivanovic@kultura.gov.rs

Младен Весковић
виши саветник
међународна сарадња у области језичке културе и књижевног стваралаштва и савремено стваралаштво Срба у иностранству
телефон:+381 11 292-78-53
mladen.veskovic@kultura.gov.rs

Ђурђиjана Jовановић
самостални саветник
област позоришне уметности и уметничке игре

телефон:+381 11 292-89-51
djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Марко Деспотовић
самостални саветник
књижевно и преводилачко стваралаштво и издаваштво
телефон:+381 11 292-78-58
marko.despotovic@kultura.gov.rs


Тијана Деспотовић
саветник
филмскa уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво
телефон:+381 11 292-89-55
tijana.despotovic@kultura.gov.rs

Димитриjе Тадић
саветник
савремена визуелна уметност и мултимедиjе
телефон:+381 11 292-89-63dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Драгана Митровић
саветник
музичка уметност и дискографиjа
телефон:+381 11 292-78-56

dragana.mitrovic@kultura.gov.rs

Александра Ђорђевић
саветник
унапређење културног стваралаштва друштвено осетљивих група
телефон:+381 11 292-78-54

aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs

Владимир Недељковић
саветник
нормативни послови у области савременеог ствралашатва
телефон:+381 11 292-89-45
vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs

 

Група за подстицаје за аудио-визуелна дела

Тања Бањанин
саветник
правни послови доделе подстицајних средстава
телефон:+381 11 292-89-54

tanja.banjanin@kultura.gov.rs

 

Тања Вујовић

саветник
телефон:+381 11 292-78-59

tanja.vujovic@kultura.gov.rs

 

 

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

Станко Благојевић
помоћник министра
stanko.blagojevic@kultura.gov.rs

 

контакт особа: Јелена Братоножић
телефон: +38111 292 7838
jelena.bratonozic@kultura.gov.rs

 

Одељење за међународну сарадњу и европске интеграције у области културе

 

мр Jагода Стаменковић
виши саветник
начелник
телефон: +38111 292-78-61
jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs

 

Татјана Бојовић
самостални саветник
кординација послова везаних за европске интеграције
телефон: +381 11 292-78-81

tatjana.bojovic@kultura.gov.rs

 

Габријела Маслеша
саветник
програмирање пројеката финансираних из међународних фондова и европске интеграције у области културе
телефон: +381 11 292-78-82

gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs


Мирослава Турковић
саветник
међународна сарадња и сарадња са међународним организацијама
телефон: +381 11 292-78-83

miroslava.turkovic@kultura.gov.rs

 

Даница Столица
саветник
телефон: +381 11 292-78-97

danica.stolica@kultura.gov.rs

 

 

Група за инспекцијске послове

Тамара Шевић

самостални саветник

руководилац Групе – инспектор

телефон: +381 11 292-89-47

tamara.sevic@kultura.gov.rs

Група интерне ревизије

Виолета Милкић
виши саветник
руководилац Групе
телефон:+381 11 292-78-64

violeta.milkic@kultura.gov.rs


Тања Рашић
самостални саветник
интерна ревизиjа
телефон:+381 11 292-78-88
tanja.rasic@kultura.gov.rs

 

Милица Исаиловић
самостални саветник
интерна ревизиjа
телефон:+381 11 292-78-65

milica.isailovic@kultura.gov.rs

Божидар Манојловић
саветник
правна подршка интерној ревизији
телефон:+381 11 292-78-85

bozidar.manojlovic@kultura.gov.rs

Овлашћено лице за заштиту података о личности

Вукица Килибарда
телефон:+381 11 292-78-07


vukica.kilibarda@kultura.gov.rs

Овлашћено лице за информације од јавног значаја

Марина Шинко

marina.sinko@kultura.gov.rs