Именик Министарства културе

Кабинет министра културе

Mинистар културе 

 

Никола Селаковић
kabinet@kultura.gov.rs

 

Контакт: Слађана Пупавац

телефон: +381 11 339-86-38

                  +381 11 292-89-62
sladjana.pupavac@kultura.gov.rs

 

Славица Марковић

шеф Кабинета министра културе

телефон: +381 11 339-86-38

                  +381 11 292-78-05
slavica.markovic@kultura.gov.rs


Контакт: Радмила Булатовић

телефон: +381 11 339-86-38

                  +381 11 292-89-62
radmila.bulatovic@kultura.gov.rs

 

 

Прес служба

телефон : +381 11 339-87-57
press@kultura.gov.rs

 

Јелена Јовановић

саветник

телефон : +381 11 292-78-63
jovanovic.jelena@kultura.gov.rs

 

Јелена Ђукић

телефон : +381 11 292-78-60
djukic.jelena@kultura.gov.rs

 

Александра Тодић

телефон: + 381 11 292-78-80

aleksandra.todic@kultura.gov.rs

Државни секретари

Државни секретар

Лав Григорије Пајкић
lav.pajkic@kultura.gov.rs


Контакт: Тијана Маринковић

телефон: +381 11 292-78-32
tijana.marinkovic@kultura.gov.rs   

          


Државни секретар

Миомир Ђорђевић
miomir.djordjevic@kultura.gov.rs


Контакт: Маја Тасић

телефон: +381 11 292-78-34
maja.tasic@kultura.gov.rs    

 

 

Секретаријат Министарства

Секретар Министарства

Славица Јелача
slavica.jelaca@kultura.gov.rs


Контакт особа: Даниела Оштир
телефон: +381 11 334-56-54
daniela.ostir@kultura.gov.rs

 

Одељење за економско-финансијске послове

 

Дејан Ђурић
виши саветник
начелник Одељења
телефон: +381 11 292-78-86
dejan.djuric@kultura.gov.rs

 

Група за економско-финансијске послове Министарства

 

Тијана Борозан Драгаш
самостални саветник
руководилац Групе
телефон: +381 11 292-78-87
tijana.borozan.dragas@kultura.gov.rs

 

Јасмина Поповић
саветник
План, анализа и подршка пословима финансијског управљања и контроле
телефон: +381 11 292-78-43
jasmina.popovic@kultura.gov.rs

 

Тања Крсмановић Несторовић
саветник
биланс, план, анализа и извршење финансијског плана
телефон: +381 11 292-78-78
tanja.krsmanovic@kultura.gov.rs 

 

Теодора Радуловић
сарадник
извршење финансијског плана по основу фактурисаних текућих расхода Министарства
телефон: +381 11 292-78-18
teodora.jovovic@kultura.gov.rs

 

Групе за  економско-финансијске послове  установа културе

 

Љубица Ћосовић
самостални саветник
руководилац Групе
телефон: +381 11 292-78-41
ljubica.cosovic@kultura.gov.rs

 

Бранислав Обрадовић
саветник
телефон: +381 11 292-89-42
branislav.obradovic@kultura.gov.rs

 

Одељења за опште-правне, кадровске и послове јавних набавки

 

Предраг Благојевић
виши саветник
координација правних послова Министарства
телефон: +381 11 292-89-66
predrag.blagojevic@kultura.gov.rs

 

Наташа Завођа
виши саветник
телефон: +381 11 292-89-64
zavodja.natasa@kultura.gov.rsЈелена Јовановић
самостални саветник
правни послови и сарадња са Државним правобранилиштвом
телефон: +381 11 292-89-49
jelena.jovanovic@kultura.gov.rs

 

Група за управљање кадровима и информације од јавног значаја

 

Наташа Каповић
самостални саветник
руководилац Групе
телефон: +381 11 292-89-50
natasa.kapovic@kultura.gov.rs

 

Марина Шинко
саветник
координатор за приступ информацијама од јавног значаја и интерно и екстерно информисање
marina.sinko@kultura.gov.rs

 

Боjана Боснић
референт
персонални послови и евиденција кадрова
телефон: +381 11 292-89-58
bojana.bosnic@kultura.gov.rs

 

Група за јавне набавке и електронско пословање

 

Владимир Коjичин
самостални саветник
руководилац Групе 
телефон: +381 11 292-89-67
vladimir.kojicin@kultura.gov.rs

 

 

Сектор за заштиту културног наслеђа и дигитализацију

Данијела Ванушић
в.д. помоћника министра
danijela.vanusic@kultura.gov.rs

 

контакт особа:Милица Лазовић

телефон: +381 11 339-85-14
                  +381 11 292-78-08
milica.lazovic@kultura.gov.rs

 

Весна Марицки Остојић
виши саветник
интегрална заштита културног наслеђа            
телефон: +381 11 292-78-56
vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

 

Татjана Боjић Jурић
виши саветник
правни послови у области културе 
телефон:+381 11 292-89-40
tatjana.bojic.juric@kultura.gov.rs

 

Александра Кочијашевић
самостални саветник
нормативни, имовински и правни послови у области културе 
телефон: +381 11 292-78-40
aleksandra.kocijasevic@kultura.gov.rsОдељење за заштиту културног наслеђа и дигитализацију


Милош Гаjић

виши саветник
начелник Одељења
телефон: +381 11 292-89-40
milos.gajic@kultura.gov.rsГрупа за заштиту непокретних културних добара, задужбина и фондација


Оливера Игњатовић

самостални саветник
руководилац Групе
телефон: +381 11 292-78-91
olivera.ignjatovic@kultura.gov.rs

 

Вања Вулевић
самостални саветник
задужбине и фондације, сарадња са програмима заштите војних меморијала и сарадња са организацијама цивилног друштва
телефон: +381 11 292-89-67
vanja.vulevic@kultura.gov.rs

 

Александра Фулгоси
саветник
заштита архитектонског наслеђа
телефон: +381 11 292-78-39
aleksandra.fulgosi@kultura.gov.rs

 

Група за заштиту и дигитализацију културног наслеђа

 

Вања Марковић
самостални саветник
руководилац Групе
телефон: +381 11 292-89-60
vanja.markovic@kultura.gov.rs

 

Невенка Михајловић
саветник
архивска делатност, делатност заштите филмске грађе и нематеријалног културног наслеђа
телефон: +381 11 292-78-68
nevenka.mihajlovic@kultura.gov.rs

 

мр Сања Груjичић-Цупаћ
саветник
музеjска делатност и заштита нематеријалног наслеђа
телефон: +381 11 292-78-48
sanja.grujicic@kultura.gov.rs

 

Група за заштиту и дигитализацију културног наслеђа

 

Маја Минић Николић
самостални саветник
руководилац Групе
телефон: +381 11 292-89-72
maja.minic@kultura.gov.rs

 

Весна Шљивић
саветник
финансијски послови и аналитика
телефон: +381 11 292-89-61
vesna.sljivic@kultura.gov.rs

 

Милица Јовановић
саветник
развој технолошких решења
телефон: +381 11 292-78-94
milica.jovanovic@kultura.gov.rs

 

 

 

Сектор за савремено стваралаштво

Радован Јокић
помоћник министра
radovan.jokic@kultura.gov.rs

 

контакт особа: Милица Булатовић Бројчин
телефон: +381 11 339-89-11
                  +381 11 292-78-21
milica.bulatovic.brojcin@kultura.gov.rs

 

Одељење за савремено стваралаштво

 

Младен Весковић
виши саветник
начелник Одељења
телефон: +381 11 292-78-09
mladen.veskovic@kultura.gov.rs

Ђурђиjана Jовановић
самостални саветник
област позоришне уметности и уметничке игре
телефон: +381 11 292-89-63
djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Марко Деспотовић
самостални саветник
књижевно и преводилачко стваралаштво и издаваштво
телефон: +381 11 292-78-58
marko.despotovic@kultura.gov.rs


Тијана Деспотовић
саветник
филмскa уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво
телефон: +381 11 292-89-55
tijana.despotovic@kultura.gov.rs

Димитриjе Тадић
саветник
савремена визуелна уметност и мултимедиjе
телефон: +381 11 292-89-63
dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Драгана Митровић
саветник
музичка уметност и дискографиjа
телефон: +381 11 292-78-56
dragana.mitrovic@kultura.gov.rs


Александра Ђорђевић
саветник
унапређење културног стваралаштва друштвено осетљивих група
телефон: +381 11 292-78-54
aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs

 

Владимир Недељковић
самостални саветник
нормативни послови у области савременог ствралашатва
телефон: +381 11 292-89-45
vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs

 

Група за подстицаје за аудио-визуелна дела

 

Татјана Бањанин
самостални саветник
руководилац Групе
телефон: +381 11 292-89-54
tanja.banjanin@kultura.gov.rs

 

Тања Вујовић
саветник
економски послови доделе подстицајних средстава
телефон: +381 11 292-78-59
tanja.vujovic@kultura.gov.rs

 

 

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

Станко Благојевић
помоћник министра
stanko.blagojevic@kultura.gov.rs

 

контакт особа: Јелена Братоножић
саветник
телефон: +381 11 292-78-38
jelena.bratonozic@kultura.gov.rs

 

Одељење за међународну сарадњу и европске интеграције у области културе

 

мр Jагода Стаменковић
виши саветник
начелник Одељења
телефон: +381 11 292-78-61
jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs

 

Мирослава Турковић
сасмостални саветник
међународна сарадња и сарадња са међународним организацијама, иницијативама и мрежама
телефон: +381 11 292-78-83
miroslava.turkovic@kultura.gov.rs

 

Татјана Бојовић
самостални саветник
кординација послова везаних за европске интеграције
телефон: +381 11 292-78-81
tatjana.bojovic@kultura.gov.rs

 

Габријела Маслеша
саветник
програмирање пројеката финансираних из међународних фондова и европске интеграције у области културе
телефон: +381 11 292-78-82
gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs

Група за инспекцијске послове

Тамара Шевић
самостални саветник
руководилац Групе – инспектор
телефон: +381 11 292-89-47
tamara.sevic@kultura.gov.rs

 

Марија Филимоновић
самостални саветник
инспектор за област заштите културног наслеђа
телефон: +381 11 292-78-23
marija.filimonovic@kultura.gov.rs

 

Mилена Ристић
самостални саветник
инспектор за област заштите културног наслеђа
телефон: +381 11 292-78-67
milena.ristic@kultura.gov.rs

 

Даница Столица
самостални саветник
инспектор за област савременог стваралаштва
телефон: +381 11 292-78-67
danica.stolica@kultura.gov.rs

Група интерне ревизије

Виолета Милкић
виши саветник
руководилац Групе
телефон: +381 11 292-78-64
violeta.milkic@kultura.gov.rs


Тања Рашић
самостални саветник
интерна ревизиjа
телефон: +381 11 292-78-88
tanja.rasic@kultura.gov.rs

 

Милица Исаиловић
самостални саветник
интерна ревизиjа
телефон: +381 11 292-78-65
milica.isailovic@kultura.gov.rs

Божидар Манојловић
саветник
правна подршка интерној ревизији
телефон: +381 11 292-78-85
bozidar.manojlovic@kultura.gov.rs

Овлашћено лице за заштиту података о личности

Марија Милошевић
телефон: +381 11 292-89-65
marija.milosevic@kultura.gov.rs

 

Овлашћено лице за информације од јавног значаја

Марина Шинко
телефон: +381 64 670 53 51
marina.sinko@kultura.gov.rs

Деск креативна Европа

Вук Радуловић
vuk.radulovic@kultura.gov.rs


Милица Рашковић
milica.raskovic@kultura.gov.rs


Бојан Милосављевић
bojan.milosavljevic@kultura.gov.rs