Именик Министарства културе и информисања

Кабинет потпредседника Владе и министра културе и информисања

Потпредседник Владе и министар културе и информисања

Маја Гојковић

kabinet@kultura.gov.rs

 

Контакт: Слађана Пупавац

млађи саветник

телефон: +381 11 3398 638

sladjana.pupavac@kultura.gov.rs

 

Контакт: Сандра Рељић

самостални саветник

телефон: +381 11 3398 172

sandra.lazovic@kultura.gov.rs


Бранислав Маричић 

шеф Кабинета потпредседника Владе и министра културе и информисања

телефон: +381 11 3398 638

branislav.maricic@kultura.gov.rs

 

Марјана Јеремић 

виши саветник

телефон: +381 11 3398 811

marjana.jeremic@kultura.gov.rs

 

Милета Поштић

посебни саветник

mileta.postic@kultura.gov.rs

 

Гордана Предић

посебни саветник

gordana.predic@kultura.gov.rs

 

Алма Ризвановић

посебни саветник

alma.rizvanovic@kultura.gov.rs

 

Маја Минић Николић

самостални саветник

телефон: +381 11 3398 811

maja.minic@kultura.gov.rs

 

Прес служба

телефон : +381 11 3398 757

press@kultura.gov.rs

 

Дања Матаруга

саветник

телефон : +381 11 3398 757

danja.mataruga@kultura.gov.rs

 

Јелена Јовановић

саветник

телефон : +381 11 3398 757

jovanovic.jelena@kultura.gov.rs

 

Ивана Ненадић

млађи саветник

телефон : +381 11 3398 757

ivana.nenadic@kultura.gov.rs

 

 

 

Секретаријат Министарства

Вукица Килибарда
в.д. секретар Министарства
Контакт особа: Даниела Оштир
телефон:+381 11 3345 654
daniela.ostir@kultura.gov.rs

 

Одељење за економско-финансијске послове

Снежана  Стопа Стајић

виши саветник
начелник Одељења за економско-финансијске послове
телефон:+381 11 3398-650
snezana.stopa@kultura.gov.rs

Милена Дамњановић
самостални саветник
руководилац Групе за економско-финансијске послове Министарства
телефон:+381 11 3398-555

milena.damnjanovic@kultura.gov.rs

Тања Крсмановић Несторовић
саветник
биланс, план, анализа и извршење финансијског плана
телефон:+381 11 3398-779

tanja.krsmanovic@kultura.gov.rs 

 

Дејан Ђурић
саветник
биланс, план, анализа и извршење финансијског плана
телефон:+381 11 2927-886

dejan.djuric@kultura.gov.rs

 

Групе за  економско-финансијске послове  установа културе

Љубица Ћосовић
самостални саветник
извршење финансијског плана
телефон:+381 11 3345-151
ljubica.cosovic@kultura.gov.rs

 

Радован Степановић
самостални саветник
Руководилац групе за установе културе
телефон:+381 11 3345-151
radovan.stepanovic@kultura.gov.rs

 

Одељења за опште-правне, кадровске и послове јавних набавки

Предраг Благојевић
виши саветник
координација правних послова Министарства
телефон:+381 11 3345 701
predrag.blagojevic@kultura.gov.rs

Јелена Јовановић
самостални саветник
правни послови и сарадња са Државним правобранилиштвом
телефон:+381 11 3345 557
jelena.jovanovic@kultura.gov.rs

 

Група за управљање кадровима и информације од јавног значаја

Марина Шинко
саветник
координатор за приступ информацијама од јавног значаја и интерно и екстерно информисање 
телефон:+381 11 3345 557
marina.sinko@kultura.gov.rs

Боjана Боснић
референт
персонални послови и евиденција кадрова
телефон:+381 11 3345 694
bojana.bosnic@kultura.gov.rs

Наташа Каповић
саветник

руководилац Групе
телефон:+381 11 3345 557
natasa.kapovic@kultura.gov.rs

Група за јавне набавке набавке и електронско пословање

Владимир Коjичин
самостални саветник
руководилац Групе 
телефон:+381 11 3345 701
vladimir.kojicin@kultura.gov.rs

 

Предраг Русалин
саветник
Електронско пословање 
телефон:+381 11 3345 694
predrag.rusalin@kultura.gov.rs

 

Драгана Карић

референт
евиденција и попис средстава

телефон:+381 11 3398 498
dragana.karic@kultura.gov.rs

 

Сектор за заштиту културног наслеђа и дигитализацију

Данијела Ванушић
в.д. помоћник министра
danijela.vanusic@kultura.gov.rs

контакт особа: Јована Милојковић
телефон:+381 11 3398-514
jovana.milojkovic@kultura.gov.rs

 

Весна Марицки Остојић
виши саветник
интегрална заштита културног наслеђа            
телефон:+381 11 303-2222
vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

 

Татjана Боjић Jурић
виши саветник
нормативни послови у области културног наслеђа
телефон:+381 11 3398-025
tatjana.bojic.juric@kultura.gov.rs


Одељење за заштиту културног наслеђа и дигитализацију

 

 

Група за заштиту непокретних културних добара, задужбина и фондација

Оливера Игњатовић
самостални саветник
руководилац групе за заштиту непокретних културних добара, задужбина и фондација

телефон:+381 11 3398-936
olivera.ignjatovic@kultura.gov.rs

Вања Вулевић
самостални саветник
задужбине и фондације, сарадња са саветима националних мањина и организацијама цивилног друштва
телефон:+381 11 3345 701
vanja.vulevic@kultura.gov.rs

 

Александра Фулгоси
саветник
заштита архитектонског наслеђа
телефон:+381 11 3398 025
aleksandra.fulgosi@kultura.gov.rs

 

Милош Гаjић
саветник
заштиту непокретног културног наслеђа, наслеђа српског порекла у иностранству, културног наслеђа од значаја за националне мањине

 телефон:+381 11 3398 423
milos.gajic@kultura.gov.rs

 

Група за заштиту покретних културних добара, библиотечко-информационе делатности и нематеријалног културног наслеђа

Вања Марковић
самостални саветник
руководилац групе

телефон:+381 11 3398-936
vanja.markovic@kultura.gov.rs

 

мр Сања Груjичић-Цупаћ
саветник
музеjска делатност
телефон: +381 11 3398-025
sanja.grujicic@kultura.gov.rs

 

Невенка Михајловић
саветник
архивска делатност, делатност заштите филмске грађе и нематеријалног културног наслеђа
телефон:+381 11 303-2222
nevenka.mihajlovic@kultura.gov.rs

 

Група за заштиту и дигитализацију културног наслеђа

 

 

Весна Шљивић
саветник

развој финансијског инжењеринга
телефон:+381 11 3398-936
vesna.sljivic@kultura.gov.rs

Сектор за савремено стваралаштво

Радован Јокић
помоћник министра
radovan.jokic@kultura.gov.rs

контакт особа: Радмила Булатовић
телефон:+381 11 3398-911
radmila.bulatovic@kultura.gov.rs

 

Одељење за унапређење савременог стваралаштва

Миодраг Ивановић
виши саветник
начелник Одељења
телефон:+381 11 3398-302

miodrag.ivanovic@kultura.gov.rs

Младен Весковић
виши саветник
међународна сарадња у области језичке културе и књижевног стваралаштва и савремено стваралаштво Срба у иностранству
телефон:+381 11 2927 835
mladen.veskovic@kultura.gov.rs

Ђурђиjана Jовановић
самостални саветник
област позоришне уметности и уметничке игре

телефон:+381 11 3398 880
djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Марко Деспотовић
самостални саветник
књижевно и преводилачко стваралаштво и издаваштво
телефон:+381 11 3398 295
marko.despotovic@kultura.gov.rs


Тијана Деспотовић
саветник
филмскa уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво
телефон:+381 11 3398 614
tijana.despotovic@kultura.gov.rs

Димитриjе Тадић
саветник
савремена визуелна уметност и мултимедиjе
телефон:+381 11 3398 026
dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Драгана Митровић
саветник
музичка уметност и дискографиjа
телефон:+381 11 3398 614
dragana.mitrovic@kultura.gov.rs

Александра Ђорђевић
саветник
унапређење културног стваралаштва друштвено осетљивих група
телефон:+381 11 3398 880
aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs

Владимир Недељковић
саветник
нормативни послови у области савременеог ствралашатва
телефон:+381 11 3398 356
vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs

Тања Бањанин
саветник
правни послови доделе подстицајних средстава
телефон:+381 11 3398 652

tanja.banjanin@kultura.gov.rs

 

Група за подстицаје за аудио-визуелна дела

Тања Вујовић

саветник
телефон:+381 11 3398 652

tanja.vujovic@kultura.gov.rs

 

 

Сектор за информисање и медије

 

Славица Трифуновић

помоћник министра

телефон:+381 11 3398 498
dragana.karic@kultura.gov.rs

 

Одељења  за нормативне послове, пројектно суфинансирање и евиденцију представника иностраних медија и дописништава иностраних медија

Маја Митић
саветник
праћење реализације одобрених финансијских средстава 
телефон:+381 11 3032 223
maja.mitic@kultura.gov.rs

Aна Вучетић
саветник
евиденција представника иностраних медија и дописништава иностраних медија 
телефон:+381 11 3398 548
ana.vucetic@kultura.gov.rs

 

 

Група за нормативне послове

Деjан Стоjановић
самостални саветник
руководилац Групе 
телефон:+381 11 3398 183
dejan.stojanovic@kultura.gov.rsГрупа за пројектно суфинансирање и развој медијског плурализма

Борка Рајшић
самостални саветник
руководилац Групе
телефон:+381 11 3398 671
borka.rajsic@kultura.gov.rs

Драгица Благојевић

саветник
телефон:+381 11 3398 671
dragica.blagojevic@kultura.gov.rs


Група за европске интеграције, међународну сарадњу, програмирање и спровођење програма и пројеката финансираних из међународних фондова у области јавног информисања

Маја Зарић
самостални саветник
руководилац Групе
телефон:+381 11 3345 415
maja.zaric@kultura.gov.rs

Маја Миленковић
саветник
програмирање пројеката финансираних из међународних фондова у области медија
телефон: 3345 415
maja.milenkovic@kultura.gov.rs

Борка Радовановић

саветник
телефон:+381 11 3345 415
borka.radovanovic@kultura.gov.rs

 

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

Станко Благојевић
помоћник министра
stanko.blagojevic@kultura.gov.rs

 

контакт особа: Јелена Братоножић
телефон: +38111 292 7838
jelena.bratonozic@kultura.gov.rs

 

Одељење за међународну сарадњу и европске интеграције у области културе

 

мр Jагода Стаменковић
виши саветник
начелник
телефон: +38111 3398 175
jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs

 

Асја Драча Мунтеан
самостални саветник
кординација послова везаних за европске интеграције
телефон: +38111 3398 908
asja.draca@kultura.gov.rs

Татјана Бојовић
саветник
спровођење програма и пројеката финансираних из међународних фондова у области културе
телефон: +38111 303 2113
tatjana.bojovic@kultura.gov.rs

 

Габријела Маслеша
саветник
програмирање пројеката финансираних из међународних фондова и европске интеграције у области културе
телефон: +38111 3032 113
gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs


Мирослава Турковић
саветник
међународна сарадња и сарадња са међународним организацијама
телефон: +38111 3032 113
miroslava.turkovic@kultura.gov.rs

 

Даница Столица
саветник
телефон: +38111 3398 507
danica.stolica@kultura.gov.rs

 

Велинка Ђукановић
саветник
праћење међународних прописа и усклађивање националних прописа са правом Европске уније
телефон: +38111 3398 175
velinka.djukanovic@kultura.gov.rs

Група за инспекцијске послове

Тамара Шевић

самостални саветник

руководилац Групе – инспектор

телефон: +381 11 3398-548

tamara.sevic@kultura.gov.rs

 

Дејан Масликовић

самостални саветник

инспектор за област заштите културног наслеђа

телефон:+381 11 3398-498

dejan.maslikovic@kultura.gov.rs

 

 

Група интерне ревизије

Виолета Милкић
виши саветник
руководилац Групе
телефон:+381 11 292-78-64
violeta.milkic@kultura.gov.rs

Тања Рашић
самостални саветник
интерна ревизиjа
телефон:+381 11 292-78-59
tanja.rasic@kultura.gov.rs

Милица Исаиловић
самостални саветник
интерна ревизиjа
телефон:+381 11 292-78-65
milica.isailovic@kultura.gov.rs

Божидар Манојловић
саветник
правна подршка интерној ревизији
телефон:+381 11 292-78-77
bozidar.manojlovic@kultura.gov.rs

Овлашћено лице за заштиту података о личности

Вукица Килибарда
телефон:+381 11 3345 557
vukica.kilibarda@kultura.gov.rs

Овлашћено лице за информације од јавног значаја

Марина Шинко
телефон:+381 11 3345 557
marina.sinko@kultura.gov.rs