Помоћници министра

в.д.Помоћник министра за културно наслеђе и дигитализацију


ДАНИЈЕЛА ВАНУШИЋ

БИОГРАФИЈА

Рођена 1976. године у Чачку.

ОБРАЗОВАЊЕ:

 

2005. Дипломирала на катедри за Национални нови век на одељењу за Историју уметности Филозофског факултета у Београду. Тема рада: Косовски мит у служби националне ослободилачке идеје и подизање Споменика Победе на Теразијама;

2006. стекла звање кустоса, а 2015. године и звање вишег кустоса.

2007. Завршила мастер студије на одсеку за Уметност и визуелну културу новог века, одељење за Историју уметности Филозофског факултета у Београду. Тема рада: Аутобиографски списи Паје Јовановића.

 

РАДНО ИСКУСТВО:

 

 • Од децембра 2017. – помоћник министра Сектор за културно наслеђе, Министарство културе и информисања
 • Музеј града Београда: 20142017 Шеф одељења за историју културе и уметности и  руководилац Збирке за ликовну и музичку ументост до 1950; 2010–2014. Стручни сарадник – кустос, руководилац Збирке за урбанизам и архитектуру; 2007–2010.  Документациони центар - кустос документариста.

ПРОЈЕКТИ (избор најважнијих):

 • Аутор пројекта и изложбе Обележавање два века од рођења Анастаса Јовановића (1817-2017),  (2017)
 • Ауторска изложба „Муни – инспирација сликара Паје Јовановића, (2016)
 • Ауторска изложба „Акт пред огледалом (Гола Берта) сликара Паје Јовановића у Музеју Паје Јовановића (2016)
 • Ауторка пројекта гостовање међународне изложбе Истоночнсловачког музеја из Кошица Албрехт Дирер и његови савременици – Тријумфални поход цара Максимилијана I, (2014/2015).
 • Ауторка пројекта и изложбе: Константин А. Јовановић: архитекта великог формата, Музеј града Београда, Конак кнегиње Љубице и екстензије основне изложбе у јавном простору Константин А. Јовановић: архитекта великог формата (2011)
 • Кустоскиња изложбе Богдан Богдановић-Уклети неимар (2012)
 • Коаутор изложбе (Д. Ћирић, Д. Ванушић) Београд и Балкански ратови 1912 – 2012, (2013)
 • Стручни помоћник уредника на изради монографије Паја Јовановић. (2010)

 

НАГРАДЕ:

 • Награда  Националног комитета ICOM-a за Србију у 2017. од Међународног комитета музеја ICOM Serbia (2018) за публикацију године „Идентитети и медији: уметност Анастаса Јовановића и његово доба“, уредници издања су др Игор Борозан и Данијела Ванушић. Награда  Националног комитета ICOM-a за Србију за пројекат године у 2015. од Међународног комитета музеја ICOM Serbia за изложбу „Албрехт Дирер и његови савременици - Тријумфална поворка цара Максимилијана I“. (Аутор и координатор пројекта: Д. Ванушић). Награду су понели Музеј града Београда заједно са Галеријом Матице српске из Новог Сада .

 

ИЗАБРАНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 

 • Ванушић, Данијела. 2008. „Подизање споменика Победе на Теразијама“, Наслеђе, (9): 193–210.
 • Ванушић, Данијела. 2010. „Између прватне и јавне биографије: Слика Гола Берта пред огледалом“ у Између естетике и живота: Представа жене у сликарству Паје Јовановића уред. Мирослав Тимотијевић и Лидија Мереник, Нови Сад: Галерија Матице српске, 51–73.
 • Конак кнегиње Љубице - Ентеријери београдских кућа 19. Века, Музеј града Београда 2012., аутори: Данијела Ванушић, Ангелина Стојановић, Павао Поша (10-11; 16-23; 24-33; 35-45);
 • Јовановић, Константин А. 2012. Разне успомене Константина А. Јовановића на владаре Србије и Црне Горе 19. века, приредила Данијела Ванушић, Београд: Музеј града Београда.
 • Ванушић, Данијела. 2013. Константин А. Јовановић: архитекта великог формата, средњоевропски интелектуалац српског порекла на прелазу 19. у 20. век, Београд: Музеј града Београда.
 • Ванушић, Данијела. „Популаризација средњовековних хероја средином XIX века: Споменици србски Анастаса Јовановића“. Византијско наслеђе и српска уметност III, Замишљање прошлости и рецепција средњег века у српској уметности XVIII-XIX века, Београд 2016, 87–95; Vanušić, D., The Mid 19th Century Populatarisation if the Middle Ages and the Resurgence of the Golden Age Anastas Jovanovićs Serbian Monuments, in: Imaging the Past. The Reception of the Middle Ages in Serbian Art from the 18th to 21th Century, еds. L. Merenik, V. Simić, I. Borozan, Belgrade, 87–93.
 • Ванушић, Данијела., 2017. „Политичка институционализација Споменика Србских у светлу обнове српског златног доба“, у Идентитети и медији. Уметност Анастаса Јованопвића и његово доба ур. И. Борозан, Д. Ванушић, Београд, 91–111.
 • Ванушић, Данијела., 2017. „Визуелизација мита о богоизабраном народу: Споменици Србски Анастаса Јовановића“, у Идентитети и медији. Уметност Анастаса Јованопвића и његово доба ур. И. Борозан, Д. Ванушић, Београд, 113–139.
 • Ванушић, Данијела., Анастас Јовановић – Уметност и нови медији, Београд 2017.

 

ОСТАЛО:

 • Сарадња на изради јединственог информационог система Музеја града Београда (МИС) и попуњавање базе података; вођење архивске документације о јавној делатности и изложбама Музеја; дигитализација предмета, вођење фотодокументације; Организовала и учествовала у низу музејских манифестација с циљем промовисања културног наслеђа широкој публици; Похађала више стручних семинара, скупова и курсева (Школа наслеђа, Етнографски музеј у Београду; Audience Development Training; British Council, Београд; Превентивна конзервација уметнина на папиру, CIK, Београд ; Музејска контекстуализација интимног и емотивног, Музеј града Новог Сада); Одржала већи број стручних предавања (Музеј града Београда, Филозофски факултет, Галерија матице српске, Задужбина Илије Коларца у Београду ... ); Учествовала у више медијских промоција музејског наслеђа и националне културне баштине.
   

ПРОФЕСИОНАЛНО ЧЛАНСТВО:

ICOM (International Council of Museums)

МДС (Музејско друштво Србије)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

в.д.Помоћник министра за савремено стваралаштво


РАДОВАН ЈОКИЋ

БИОГРАФИЈА

Рођен 1962. године

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

1991-1995. година

Основне академске  студије, Универзитет у Новом Саду, Академија уметности у Новом Саду

Дипломирани сликар - професор ликовне културе

 

РАДНО ИСКУСТВО:

 • 2003 – 2017.године; Град Нови Сад, Туристичка организација Града Новог Сада
 • Јун 2004 – април 2008. године; Члан Градског већа за културу Града Новог Сада
 • 2008 – 2011. године; Град Нови Сад, Одборник у скупштини Града Новог Сада
 • Јануар 2011 – август 2016. године; Град Нови Сад, Помоћник директора за културни туризам
 • 2017 – новембар 2020. године; Музеј савремене уметности Војводине (МСУВ)

 

САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ

 • Нови Сад, Музеј Војводине ;1988. Kaiserslautern, Deutchland, ,,Affiche d art";
 • Hailderberg, Deutchland, Spigel
 • Београд Галерија Културног центра;
 • Врбас, Галерија Дома културе;
 • Кула, Гаалерија културног центра и Свети Стефан, Милочер
 • Бар, Галерија Културног центра; Подгорица, Галерија  Мост; Суботица, Галерија Културног центра Свети Сава
 • Кула, Галерија културног центра; Врбас, Галерија Дама културе; Paris, France, Galerie C internacional; Paris, France, Galerie Archives 59;
 • Бечићи, Branswik; Нови Сад, Мали ликовни салон;
 • Врсац, Хемофарм; Нови Сад Галерија УЛУВ-а; Нови Сад, Галерија Војвођанске банке; Paris, France, Galerie France Koukeri;
 • St. Gallen,Swiss, Galerie Macelleria d arte; Rorschach, Swiss; Сомбор, Галерија културног центра; Constance, Deutchland;
 • Нови Сад, Галерија Про Арте; Murska Sobota, Slovenija;
 • Нови Сад, Музеј савремене уметности Војводине; Будва, Галерија Културног центра
 • Краљево, Галерија Културног центра;
 • Нови Сад; Галерија Културног центра - ликовни салон;
 • Београд, Миксер Хоусе; Нови Сад, Галерија Про Арте

НАГРАДЕ

 • Врбас, Прва награда, Јесењин Салон;
 • Београд, Прва награда Галерије атријум;
 • Нови Сад, Награда Универзитета у Новом Саду за
 • остварене врхунске резултате у домену уметности;
 • Зрењенин, Прва награда тематске излозбе Никола Тесла;
 • Јесењин салон Врбас 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВЕШТИНЕ

MS Office, напредни ниво Adobe (Photoshop, Illustrator, lndesign, Acrobat Proffesional)

 

 

в.д.Помоћник министра за међународне односе и европске интеграције у области културе

СТАНКО БЛАГОЈЕВИЋ

Станко Благојевић је рођен 1975. године у Београду,  Дипломирао је филозофију на Филозофском факултету у Београду 2002. године. Током 2004. године на Факултету политичких наука стекао је звање  специјалисте за тероризам и организовани криминал, 2006. је завршио Дипломатску академију Миниистарства спољних послова РС, а 2013. је магистрирао на Факултету политичких наука. На истом факултету одбранио је докторску тезу 2016. године.

Од децембра 2004. до 2020. био је запослен у Народној скупштини Републике Србије (односно у Скупштини Србије и Црне Горе од 2004. до 2006. године), у Сектору за међународне односе, то јест Одељењу за спољне послове као: секретар делегације у ПС ЦЕС, ПС НАТО, ПС Медитерана, ИПУ, ПС СЕ, а на билатералном плану био је секретар бројних делегација НС РС, на нивоу радних тела, високом и највишем нивоу, укључујући и међупарламентарна заседања, као и члан Извршног комитета Организационог одбора 141. Скупштине ИПУ. У периоду од октобра 2007. до јула 2008. године радио је у Министарству за Косово и Метохију као саветник државног секретара. Од 2008. до 2014. године у два сазива НС РС био је и спољнополитички сарадник при Кабинету председника НС РС. Од маја 2014. до августа 2020. године радио је у два сазива НС РС као спољнополитички саветник у Кабинету председника НС РС. Од новембра 2018. године до октобра 2021. је био и начелник Одељења за спољне послове НС РС. Од новембра 2021. године био је ангажован у функцији шефа Кабинета потпредседника Владе (по овлашћењу), а касније је именован за заменика шефа Кабинета потпредседника Владе и министра културе и информисања.

Обавио је низ стажирања и стручних усавршавања у међународним парламентарним и другим организацијама.

Објавио је већи број текстова у научним зборницима и редован је излагач на научним скуповима, пре свега у области филозофије.

Говори енглески језик, а служи се руским и немачким језиком.