Организациона структура

Правилник бр. 110-00-55/2020-07 од 28. децембра 2020. ступио на снагу 12. јануара 2021. године, на основу Закључка Владе 05 бр. 110-11181/2020 од 29. децембра 2020. године.

 

Унутрашње уређење Министарства

 

У Министарству се образују следеће основне унутрашње јединице::

  • Сектор за заштиту културног наслеђа и дигитализацију
  • Сектор за савремено стваралаштво
  • Сектор за информисање и медије
  • Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

У Министарству се као посебнe унутрашњe јединицe образују:

  • Секретаријат Министарства

У Министарству се као уже унутрашња јединица изван састава сектора и Секретаријата Министарства образују:

  • Група за инспекцијске послове
  • Група интерне ревизије.