Сектор за савремено стваралаштво

Povezane vesti Повезане вести

У Сектору за савремено стваралаштво обављају се послови који се односе на: праћење и анализирање стања у области савремене  књижевности и издаваштва, савремене визуелне уметности и мултимедија, музичке уметности и дискографије, сценске и музичко-сценске уметности, кинематографије и предлагање мера за њихово унапређивање и финансирање; проучавање језичких прилика у области савремене културе; припремање анализа, извештаја и информација о стању и развоју савременог стваралаштва и предлагање мера за њихово унапређивање; надзор над стручним радом установа културе из области стваралаштва; аматерско стваралаштво; старање о унапређивању савременог стваралаштва и културног стваралаштва друштвено осетљивих група (националних мањина, особа са инвалидитетом, деце и младих и др.); афирмација и унапређење међуетничке културне сарадње; старање о унапређивању културног живота у неразвијеним срединама; сарадња у области  културног стваралаштва припадника српског народа у иностранству на српском језику и писму; нормативно-правне послове у области савременог стваралаштва: припрему предлога финансијског плана сектора;   као и друге послове из делокруга Сектора.

Контакт