Секретар

Секретар Министарства

 

ВУКИЦА КИЛИБАРДА

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

Датум рођења: 05/09/80, Београд

 

Заменик члана Посебне међуминистарске радне групе за израду четвртог Акционог плана за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу.

Члан Посебне радне групе за израду Предлога нацрта закона о родној равноправности.

Заменик члана Посебне радне групе за анализу ефеката Закона о волонтирању и стања у области волонтирање у Републици Србији.

Заменик члана Међуминистарске пројектне групе за стручне послове у координацији и праћење процеса спровођења Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2015. до 2017. године.

2015 нечелник Одељења за опште правне, кадровске и послове јавних набавки у Секретаријату Министарстсва културе и информисања.

2012 - руководилац Групе за развој и управљање кадровима у Министарству културе и информисања. 

2008 - саветник у Министарству културе и информисања.

2006 - намештеник у Сектору за Међународну политичку сарадњу и Европске интеграције. Влада Републике Србије, Кабинет потпредседника Владе

 

Образовање:

 

 • Правни факултет Универзитета у Београду – смер међународно право и право међународних организација;

 

Неформално образовање:

 • Копаоничка школа природног права – семинар;
 • Служба за управљање кадровима – информативни семинар из области Програма стручног усавршавања;
 • Светска трговинска организација – искуства и законодавство у циљу сузбијања пиратерије – семинар;
 • Унеско - заштита културне баштине - семинар
 • Служба за управљање кадровима Владе – семинар из области радно-правних односа;
 • Семинар – примена Закона о раду;

Језици:

 • Српски - матерњи
 • Енглески –течан
 • Италијански –течан                                 
 • Руски– конверзацијски

 

Знање рада на рачунару:

 • MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), the Internet, Corel Draw