Упркос томе што су се жене кроз историју суочавале са системским препрекама и родном дискриминацијом, оне су одиграле кључну улогу у научном напретку човечанства.