Народна скупштина Републике Србије данас је усвојила три законска решења из области културе: Закон о изменама и допунама Закона о култури, Закон о филмском и осталом аудио-визуелном наслеђу и Закон о потврђивању Споразума о кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије.