Поводом тобожње бриге за Београдски сајам и вишедневне кампање коју воде поједини опозициони актери, ради истинитог информисања јавности Министарство културе истиче следеће: