Креативна Европа, главни програм Европске уније којим се пружа финансијска подршка установама и организацијама у пољу културе, тренутно има 17 отворених конкурса на којима могу учествовати музеји, биоскопи, архиви, галерије, позоришта, организације које се баве различитим уметностима, културним наслеђем, издавачи, промотери књижевних дела, иноватори садржаја у култури и сл.