У духу међународног права, поштујући принципе међународних уговора у области људских права и основних слобода, и у складу са националним законодавством и Споразумом о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске, Министарство културе и информисања Републике Србије и Министарство просвјете и културе Републике Српске заједнички доносе документ под називом: ПОВЕЉА О СРПСКОМ КУЛТУРНОМ ПРОСТОРУ