Министарство културе и информисања, поводом Међународног дана борбе против некажњивости злочина над новинарима, истиче да се свим новинарима и медијским радницима мора омогућити да несметано раде и обављају свој посао, као и да њихова лична безбедност и професионални интегритет ниједног тренутка не смеју бити доведени у питање.