Министарство културе и информисања је покренуло иницијативу за објављивање на српском језику Унескове публикације „Борба против недозвољене трговине културним добрима – приручник за европско правосуђе и службе за спровођење закона“  у оквиру реализације ЕУ/Унеско пројекта „Interregional and crosscutting action aiming to strengthen the fight against illicit trafficking of cultural property“, као и обележавања 50 година од усвајања Унескове Конвенциjе о мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса своjине културних добара из 1970. године.