Конкурс

Датум објаве: 02.09.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 02.10.2023.

КОНКУРС ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА 60. МЕЂУНАРОДНОЈ ИЗЛОЖБИ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У ВЕНЕЦИЈИ 2024. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

КОНКУРС ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА

60. МЕЂУНАРОДНОЈ ИЗЛОЖБИ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

 У ВЕНЕЦИЈИ 2024. ГОДИНЕ

 

ОПШТИ КОНКУРСНИ УСЛОВИ

 

 1. РАСПИСИВАЧ

У име Министарства културе Републике Србије

Музеј савремене уметности и Фондација Музеја савремене уметности

(у даљем тексту: Реализатор)

 

 1. КАРАКТЕР КОНКУРСА

Карактер конкурса:

Конкурс је републички.

Према врсти конкурс је јавни, неанонимни.

Према задатку конкурс је идејни, концептни.

Према облику конкурс је двостепени.

 

 1. ЦИЉ КОНКУРСА И КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

Циљ конкурса је избор пројекта који ће представљати Републику Србију у павиљону „Србија” у Ђардинима у оквиру 60. Међународне изложбе савремене уметности у Венецији 2024. године.

Јубиларно, 60. Бијенале уметности у Венецији под насловом „Странци свуда” (Stranieri Ovunque) одржаће се у периоду од 20. априла до 24. новембра 2024. године.

Фокус предстојећег 60. Бијенала уметности биће на уметницима који су и сами странци, имигранти, исељеници, припадници дијаспоре, емигранти, прогнани и избеглице – посебно они који су се кретали између глобалног југа и глобалног севера.

Наслов централне изложбе 60. Бијенала уметности у Венецији 2024. године: „Странци свуда” (Stranieri Ovunque) према изјави кустоса Адријана ПЕДРОСА (Adriano Pedrosa), преузет је од уметничког колектива Клер Фонтен (Claire Fontaine) из Париза и Палерма и њихове серије радова из 2004. године. У питању су неонске скулптуре у различитим бојама које на скоро свим језицима исписују речи „Странци свуда”, док сам термин води порекло од имена торинског колектива који се борио против расизма и ксенофобије у Италији почетком 2000-их: Stranieri Ovunque.

Како се наводи у саопштењу кустоса Педросе: „Позадина овог рада је свет пун вишеструких криза које се тичу кретања и постојања људи широм земаља, нација, територија и граница, а који се суочавају са опасностима и замкама језика, превода и етничке припадности, изражавајући разлике и несклад условљених идентитета, националности, расе, пола, сексуалности, богатства и слобода. Фраза „Странци свуда” има (барем) двоструко значење. Пре свега, где год да идете и где год да се налазите увек ћете наићи на странце — они/ми смо свуда. Друго, где год да се нађете, увек сте, истински и дубоко у себи, странац”. У образложењу теме 60. Бијенала уметности у Венецији, кустос Педроса додаје: „Фигура странца је повезана са странцем, страниером (straniero), естранхо (estranho), етранже (étranger), па се изложба развија и фокусира на продукцију и других сродних субјеката: квир (queer) уметника, који се кретао унутар различитих сексуалности и полова, често бивао прогањан или стављен ван закона; уметник аутсајдер, који се налази на маргинама света уметности, слично као аутодидакт и такозвани народни уметник; као и аутохтони уметник, који се често третира као странац у својој земљи. Продукција ових уметника је примарни фокус 60. Бијенала и представља Језгро савремености међународне изложбе. (…)

https://www.labiennale.org/it/arte/2024


У том контексту само Бијенале – међународна манифестација са бројним званичним учешћем различитих земаља – одувек је била платформа за излагање радова странаца из целог света. Тако ће 60. Међународна изложба уметности Бијенале у Венецији бити славље страних, удаљених, аутсајдера, као и оних аутохтоних. 


Имајући у виду  централну тему 60. Бијенала уметности у Венецији 2024. „Странци свуда” Министарство културе позива све заинтересоване уметнике, кустосе или ауторске тимове да се пријаве на Конкурс.

 1. КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА

Пројекат треба да садржи предлог идејног решења, финансијских пројекција и предлог концепта поставке, у складу са постављеним премисама Комесара и Стручног савета за наступ Републике Србије, као и уметничког директора
60. Бијенала у Венецији 2024. године.

 

Позив се упућује уметницима/ кустосима/ ауторским тимовима.

О резултатима конкурса одлучиваће Комисија - Стручни савет именован од стране Министарства и Комесар наступа.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

 Предајом рада учесници прихватају пропозиције овог конкурса.

Имајући првенствено у виду искуство и претходни рад, на конкурс се могу пријавити уметници/кустоси (ауторски тимови), са независне сцене као и из установа културе.

Предложени уметници и/или кустоси треба да имају запажене активности као што су самостална излагања, ауторски пројекти, групна излагања, или коауторски пројекти, реализовани у значајним домаћим, регионалним и међународним музејима и центрима савремене уметности као и на значајним регионалним и међународним манифестацијама.

 

Напомена:

Подносилац пријаве мора бити правно лице регистровано у Србији.

 

 1. ПРЕДАЈА КОНКУРСНОГ ПРОЈЕКТА И РОКОВИ

Конкурс је отворен од 2. септембра до 2. октобра 2023. године.

Целокупна документација шаље се:

1) у електронском облику на адресу:

pavilionserbia@msub.org.rs

као и

2) путем поште (у истом року), при чему је веродостојна потврда (жиг поште) о благовременом слању пошиљке.

Учесници конкурса ће своје пројекте, неанонимно, у запечаћеном омоту са назнаком:

„Конкурс – 60. Бијенале у Венецији 2024”,

доставити на адресу:

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Ушће 10, блок 15

11000 Београд

Предлози који стигну после наведеног рока неће се разматрати.

 

Напомене:

Визуелни материјал снимити на ЦД или ДВД (слање поштом), а електронски доставити у једном ЗИП фолдеру путем платформи за слање фајлова (Sendspace, WeTransfer) или путем имејла (уколико укупно не прелазе 20 МБ).

Фајлови који се шаљу интернет платформама и на ЦД/ДВД-у не смеју укупно бити већи од 100 МБ.

Визуелни материјал сачињава 10 репродукција претходно изведених радова (самосталног аутора или укупно 10 репродукција свих аутора у случају групне презентације) и 5–10 скица предложеног пројекта, 3Д визуелизација, колажа или техничких цртежа. Препоручени формат је jpg, дужа ивица репродукције 2500–3500 пиксела. Видео радови или снимци инсталација и перформанса (претходно остварена дела и предлози пројекта) се шаљу у мпг4 формату у исечцима не дужим од једног минута.

Конкурсни материјал се не враћа.

 

Напомена:

На сајту Реализатора/Министарства налази се листа обавезне документације коју учесници подносе на конкурсу. На сајту се налази и пријавни формулар, табела и тлоцрт/пресек павиљона који се могу преузети током трајања конкурса.

 

 1. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Конкурс почиње да тече од суботе 2. септембра 2023. године.

Крајњи рок за предају предлога је понедељак 2. октобар 2023. године.

Додатне информације могу се добити на сајту Музеја савремене уметности - www.msub.org.rs и Министарства културе - www.kultura.gov.rs као и на телефоне: 011/3676 288 (Реализатор) и 011/3398 175 (Министарство).

Стручни савет ће након завршетка конкурса, направити ужи избор најбоље оцењених пројеката, с тим да ће одабрани уметници/кустоси (ауторски тимови), имати додатно време за припрему презентације и интервјуа, који ће бити обављени у периоду до 10. новембра 2023. године. Имена одабраних аутора/ауторских тимова као и коначни резултат, биће објављени на сајту Реализатора/Министарства, најкасније до 1. децембра 2023. године.

 

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 Жири ће пристигле пројекте вредновати према следећим критеријумима:

– уметнички квалитет и иновативност пројекта;

– јасно дефинисан концепт пројекта;

– кореспондирање, у одређеној мери, са централном темом или критички осврт на исту;

– осмишљена архитектура и дизајн поставке;

– техничка изводљивост при реализацији;

– усклађен и рационалан буџет у прописаним оквирима;

– потенцијал за правовремено извођење, у односу на рокове;

– углед у стручној јавности;

– референце и на међународном плану (учешће на релевантним изложбама и програмима у музејима, центрима савремене уметности и бијеналним манифестацијама у земљи и иностранству и другим репрезентативним међународним манифестацијама савремене уметности);

– доприносе успостављању и унапређењу међународне сарадње као и афирмацији савремене уметничке сцене Србије у иностранству.

 

 1. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗАБРАНОГ ПРОЈЕКТА

 Првопласирани конкурсни пројекат представља основу за презентацију Републике Србије на 60. Међународној изложби савремене уметности у Венецији 2024. године.

Установа реализатор наступа Србије на 60. Бијеналу уметности у Венецији 2024. године је Музеј савремене уметности у Београду, Ушће 10, блок 15, 11070 Нови Београд (у даљем тексту: Реализатор).

 

 1. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ АУТОРА ИЗАБРАНОГ ПРОЈЕКТА

Сва ауторска права задржава аутор конкурсног пројекта. Аутор/ауторски тим је дужан да поштује услове расписа и Општих конкурсних услова у погледу реализације пројекта, након завршетка Конкурса. Ауторски тимови треба да овласте једног представника, за све контакте око реализације пројекта.

Одабрани аутор/ауторски тим мора да се уклопи у финансијски план и динамику реализације коју одређује Реализатор.

Одабрани уметник/кустос (ауторски тим), треба да се сагласе са евентуалним примедбама и сугестијама Стручног савета и Комесара. Сагласност даје аутор или овлашћени представник ауторског тима који се и обавезује да ће се придржавати усвојеног концепта.

Ауторски тим је у обавези да реализује свој пројекат.

Након избора пројекта, потписаће се посебан уговор који ће регулисати власничке и ауторске односе између аутора и установе – реализатора.

 

 1. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Учесници конкурса треба да се уклопе у следећа планирана средства у укупном износу

до 12.000.000,00 инара (бруто) за следеће ставке (дате табеларно):

– продукцију и постпродукцију пројекта (технички опис, опис израде и рокови, детаљан предрачун за реализацију);

– поставку и опремање изложбе (технички опис, интервенције у простору, техничка и друга опрема за поставку);

– трошкове штампања каталога (уз синопсис каталога) и промо материјала;

– транспортне трошкове, као и путне трошкове аутора и стручних сарадника;

– хонораре (аутора и стручних сарадника)

 

 1. ПЛАНИРАНИ ТЕРМИНИ

Трајање 60. Међународне изложбе савремене уметности у Венецији 2024. године:

 1. април – 24. новембар 2024. године (вернисаж 17–19. април 2024.)

Динамику реализације одређује Реализатор.

 

 1. ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

Изабрани ауторски тим дужан je да, у сарадњи са Реализатором, Комесаром и Стручним  саветом, припреми материјал свог пројекта за званично представљање на 60. Бијеналу уметности у Венецији 2024. године и то:

– Материјале за медије

– Материјал за главни каталог (предвиђен број страна)

– Основне информације за промотивни материјал

– Материјал за званични веб сајт

– Друге промотивне материјале (по потреби)