У прес-сали Министарства културе и информисања одржана је презентација реализованих пројеката Математичког института САНУ-а у 2018. години из области дигитализације који су (су)финансирани делом уз подршку Министарства културе и информисања.