У оквиру реализације пројекта Министарства културе и информисања Управљање ризицима од катастрофа у области културног наслеђа-друга фаза, који је подржан у Програму партиципације УНЕСКО-а 2018-2019, одржана је дводневна радионица (15. и 16. октобра 2019. године) у конаку манастира Студеница, на тему: Израда процене ризика од катастрофа и Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за манастир Студеницу.