У оквиру реализације пројекта Министарства културе и информисања Управљање ризицима од катастрофа у области културног наслеђа-друга фаза, који је подржан у Програму партиципације УНЕСКО-а 2018-2019, одржана је радионица (05. новембар 2019. године) у Нештину/Хотел Цептор Андревље, на тему: Израда Процене ризика од катастрофа и Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за Комплекс музеја на отвореном у формирању – Кућа Савића у Нештину.