У оквиру реализације пројекта Министарства културе и информисања Управљање ризицима од катастрофа у области културног наслеђа-друга фаза, који је подржан у Програму партиципације УНЕСКО-а 2018-2019, 18. децембра 2019. године одржана је радионица у Галерији Матице српске, на тему: Израда Процене ризика од катастрофа и Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за Галерију Матице српске.