Министар културе и информисања Маја Гојковић управо се упознала са још једним предметом почињене крађе овога пута из децембра 2016. године у Музеју Југославије, од стране лица ангажованог на уговор о делу у фирми „Добергард“, заједно са „Добергард – плус“, која је обављала физичко –техничко обезбеђење овог Музеја.