Министарство за културу и медије Града Хамбурга, објавило је конкурс за тромесечни резиденцијални боравак интернационалних уметника у уметничком резиденцијалном центру WESTERWERK у Хамбургу, у току 2021. године. Министарство културе и медија обезбеђује стан са трошковима станарине и пратеће трошкове у висини од 800 евра месечно, трошкове повратне карте, као и једнократни износ од 500 евра за трошкове организације завршне изложбе/презентације.