На данашњој седници Владе Србије донет је закључак о исплати бесповратне новчане помоћи лицима која самостално обављају другу делатност у култури утврђену од стране репрезентативног удружења у култури, а који 2020. године нису добили финансијску подршку.