Влада Републике Србије и Министарство културе и информисања су посвећени континуираном унапређењу положаја новинара, заштити њихове безбедности и унапређењу целокупне медијске сфере, како кроз законодавне активности и пуну примену Медијске стратегије, тако и својим свакодневним радом.