Министарство културе и информисања због ометања новинара током обављања свог посла претходних дана, скреће пажњу свим лицима која сматрају да је о њима објављена неистинита, непотпуна или нетачно пренета информација, да би требало да користе законом предвиђена средства, као што су право на одговор или право на исправку, а не да о томе полемишу са новинарима слањем смс порука у којима износе инсинуације и увреде на рачун новинара.