Влада Србије донела је закључак да се прихвата Документ досије „Номинациони предео Бача“ за упис на Унескову листу светског културног и природног наслеђа.