Министарство културе и информисања, поводом навода у медијима у којима се преноси резиме извештаја Државне ревизорске институције о ревизији сврсисходности пословања заштите непокретних културних добара од 2021. године, истиче да је реч о старом извештају који није обухватио мере и активности које је Министарство у међувремену предузело и спровело.