Помоћница министра за информисање и медије Славица Трифуновић отворила је конференцију „Дигитални имунитет – медијска култура у дигиталном добу“ у Конаку кнегиње Љубице и истакла да дигитални имунитет можемо јачати у циљу заштите деце и омладине једино кроз умрежавање различитих актера у заједнички напор за унапређење медијске писмености грађана, уз фокус на повећање корпоративне друштвене одговорности.