Представници Министарства културе представили су Предлог закона о буџету Републике Србије у домену културе за 2023. годину и том приликом истакли да је планирани буџет развојни, као и да је у свим областима постигнут видан финансијски напредак у области заштите културног наслеђа, савременог стваралаштва у односу на иницијални буџет и ребаланс буџета за 2022. годину.