Овогодишња манифестација Дани европске баштине биће обележена темом „Одрживо наслеђе“, која је у контексту климатских промена, разноликог културног наслеђа Европе и Циљева одрживог развоја УН до 2030. године, усмерена како на људе, тако и на места, односно на континуитет и учење из традиције, еколошки прихватљиве мере које организатори програма, као и посетиоци могу да предузму, али и на начине на који изграђено и природно наслеђе може допринети одрживој будућности.