Дани европске баштине су у својој основи увек имали инклузивност, а догађаји и активности који се одржавају у 50 земаља славили су не само наше заједничко наслеђе већ и поштовање наше различитости. Истраживање богатог мозаика култура у Европи промовише поверење и разумевање, подстиче већу толеранцију и промовише размишљање изван националних граница. Ове године ова настојања се настављају и појачавају темом „Културно наслеђе за све“ (Наслеђе: All Inclusive), која је предложена као заједничка тема на европском нивоу.