У Београду су представљени Глобални стандарди за смернице за развој курикулума за медијску и информациону писменост, у коорганизацији Унеска и Републике Србије, у сарадњи са Европском комисијом.