У Министарству културе и информисања одржан је састанак на којем је било речи о планираним активностима током 2019. године свих актера у оквиру медијске писмености, а којима би се истакла важност ове области.