Министарство културе и информисања Републике Србије на  Међународни дан борбе против некажњивости злочина над новинарима указује да је важно да се настави континуирани рад на обезбеђивању што бољих услова за рад свих новинара и позива да читаво друштво улoжи додатне напоре на том заједничком послу.